Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacje i ogłoszenia
  • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2019 roku

Treść strony

OGŁOSZENIE

dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2019 roku

     Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 20 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.                     W odpowiedzi na ww. konkurs do tutejszego Urzędu wpłynęło 17 ofert. Podczas oceny formalnej wykazano, iż 8 ofert posiadało uchybienia formalne, uchybienia te w terminie 7 dni od ukazania się na stronie tut. Urzędu zostały uzupełnione. W związku z tym wszystkie oferty spełniały wymogi formalne konkursu, które podlegały dalszej ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową.

      W związku z powyższym Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu    16 ofert, celem rozstrzygnięcia konkursu. Kolejno Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 18/42/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat  Golubsko-Dobrzyński w 2019 roku.

     Poniższy wykaz przedstawia podmioty, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z przyznaną kwotą dotacji w 2019 roku.

       Jednocześnie informuję, iż w myśl zapisów Regulaminu konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie, oferent może odstąpić od podjęcia     się realizacji zadania, poprzez złożenie oświadczenia, zaś w przypadku podjęcia się realizacji zadania złożyć oświadczenie wraz zaktualizowanym opisem poszczególnych działań i kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, zwanym korektą. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                                   Sekretarz Powiatu

                                                                /-/ Katarzyna Orłowska

 

 

 

 

  • Bez tytułu
  • Bez tytułu1

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 248
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 15:22

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13035771
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony