Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacje i ogłoszenia
  • Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Treść strony

                   Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

 

            W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

            Zgodnie z zapisami  Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

            Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia  28 lutego 2019 r.  do godz. 15.30 do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu (parter budynku, Biuro Podawcze - pok. nr S4), bądź pocztą tradycyjną na formularzu (do pobrania poniżej). O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Biura Podawczego tut. Urzędu.

            Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny oferty” oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji będą odbywać się w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, w godzinach pracy tut. Urzędu.

            Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu do dnia 19 marca br.

            W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Anną Rojek, tel. 56 683 53 80/81 wew. 111, e-mail: a.rojek@golub-dobrzyn.com.pl

         

           Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

                                                                               /-/ Katarzyna Orłowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-22 13:33

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11263363
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-15 15:03

Stopka strony