Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR V/27/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-01-17 09:55

UCHWAŁA NR VI/28/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2019-2030

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:17

UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:37

UCHWAŁA NR VI/30/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:42
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 11:02

UCHWAŁA NR VI/31/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025”

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:47

UCHWAŁA NR VI/32/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej
nr 2105C w m. Wielka Łąka"

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:54
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 11:04

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Kowalewie Pomorskim
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:00

UCHWAŁA NR VI/34/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na rok 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:16

UCHWAŁA NR VI/35/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:27

UCHWAŁA NR VI/36/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:43
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 10:56

UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kiełpiny i Ostrowite

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:49

UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Lipienica,
Chełmonie, Bielsk, Szychowo i Józefat

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:52

UCHWAŁA NR VII/39/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:00

UCHWAŁA NR VII/40/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:02

UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:04

UCHWAŁA NR VII/42/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:06

UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:08

UCHWAŁA NR VIII/44/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 13:46

UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 13:54

UCHWAŁA NR VIII/46/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:00

UCHWAŁA NR VIII/47/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium
Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:06

UCHWAŁA NR VIII/48/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny  Wazówny w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:10

UCHWAŁA NR VIII/49/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:15

UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:21

UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Golubiu- Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:24

UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św.  Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:28

UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum  Ogólnokształcące im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:32

UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:36

UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:38

UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok”

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:42

UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:45

UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 794
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-28 14:48

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11572527
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 12:14

Stopka strony