Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR V/27/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-01-17 09:55

UCHWAŁA NR VI/28/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2019-2030

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:17

UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:37

UCHWAŁA NR VI/30/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:42
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 11:02

UCHWAŁA NR VI/31/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025”

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:47

UCHWAŁA NR VI/32/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej
nr 2105C w m. Wielka Łąka"

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 09:54
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 11:04

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Kowalewie Pomorskim
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:00

UCHWAŁA NR VI/34/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na rok 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:16

UCHWAŁA NR VI/35/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:27

UCHWAŁA NR VI/36/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:43
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-01 10:56

UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kiełpiny i Ostrowite

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:49

UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Lipienica,
Chełmonie, Bielsk, Szychowo i Józefat

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-02-01 10:52

UCHWAŁA NR VII/39/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:00

UCHWAŁA NR VII/40/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:02

UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:04

UCHWAŁA NR VII/42/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:06

UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-03-01 08:08

UCHWAŁA NR VIII/44/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 13:46

UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 13:54

UCHWAŁA NR VIII/46/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:00

UCHWAŁA NR VIII/47/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium
Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:06

UCHWAŁA NR VIII/48/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny  Wazówny w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:10

UCHWAŁA NR VIII/49/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:15

UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:21

UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Golubiu- Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:24

UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św.  Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:28

UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum  Ogólnokształcące im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:32

UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:36

UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:38

UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok”

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:42

UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:45

UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-03-28 14:47

UCHWAŁA NR IX/59/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 09:46

UCHWAŁA NR IX/60/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 09:50

UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 09:53

UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 09:57

UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dzierżawę na okres trzech lat

UCHWAŁA NR IX/64/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 10:06

UCHWAŁA NR IX/65/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 10:09

UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-04-25 10:16

UCHWAŁA NR XI/67/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-05-30 09:52

UCHWAŁA NR XI/68/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej powiatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-05-30 09:57

UCHWAŁA NR XI/69/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-05-30 10:00

UCHWAŁA NR XI/70/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018"

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-05-30 10:05

UCHWAŁA NR XII/71/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-07 09:23

UCHWAŁA NR XII/72/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego od dnia 1 września 2019 roku

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-07 09:30

UCHWAŁA NR XIII/73/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wotum zaufania

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 12:44

UCHWAŁA NR XIII/74/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 12:47

UCHWAŁA NR XIII/75/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 12:51
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 13:00

UCHWAŁA NR XIII/76/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 12:55
 • zmodyfikował: Karolina Kowalska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 12:58

UCHWAŁA NR XIII/77/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 13:02

UCHWAŁA NR XIII/78/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 13:20

UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2127C w miejscowości Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 13:22

UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-06-27 13:25

UCHWAŁA NR XIV/81/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 08:57

UCHWAŁA NR XIV/82/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 09:02

UCHWAŁA NR XIV/83/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 09:04

UCHWAŁA NR XIV/84/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 09:07
 • zmodyfikował: Kinga Kacprzykowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-24 09:48

UCHWAŁA NR XIV/85/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 09:11

UCHWAŁA NR XIV/86/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna - Macikowo-Węgiersk w związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna - Macikowo - Węgiersk z drogą gminną nr 110269C Babiak - gr. Gminy - Działyń

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 09:13

UCHWAŁA NR XIV/87/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C w miejscowości Macikowo w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-07-24 09:15

UCHWAŁA NR XV/88/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-08-26 10:15

UCHWAŁA NR XV/89/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-08-26 10:18

UCHWAŁA NR XV/90/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin
z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice
i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń"

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-08-26 10:28

UCHWAŁA NR XVI/91/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 12:51

UCHWAŁA NR XVI/92/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2019 rok

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 12:56

UCHWAŁA NR XVI/93/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów

 

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:00

UCHWAŁA NR XVI/94/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XI/68/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
 powiatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:03

UCHWAŁA NR XVI/95/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2116C
Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże
w związku z planowaną budową chodnika

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:09

UCHWAŁA NR XVI/96/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:17

UCHWAŁA NR XVI/97/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:20

UCHWAŁA NR XVI/98/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:23

UCHWAŁA NR XVI/99/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
złożonej na działanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Karolina Kowalska
  data publikacji: 2019-09-26 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-26 13:28

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877334
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony