Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR I/1/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-22 12:19

UCHWAŁA NR I/2/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-22 12:59

UCHWAŁA NR I/3/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-22 13:06

UCHWAŁA NR I/4/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-22 13:13

UCHWAŁA NR I/5/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-22 13:19

UCHWAŁA NR I/6/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

UCHWAŁA NR II/7/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 12:38

UCHWAŁA NR II/8/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 12:51

UCHWAŁA NR II/9/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 13:24

UCHWAŁA NR II/10/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 13:31

UCHWAŁA NR II/11/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 13:48

UCHWAŁA NR II/12/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 13:56

UCHWAŁA NR II/13/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 14:20

UCHWAŁA NR II/14/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-11-30 14:29

UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:12

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych, dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:16

UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:10

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:20

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu–Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Dróg Powiatowych” w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:22

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:24

UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:26

UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:27

UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:29

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie lokali użytkowych, pomieszczeń, garaży i gruntów będących własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-12-14 14:31

UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-01-02 08:35

UCHWAŁA NR IV/26/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-01-02 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2326
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-16 09:16

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877379
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony