Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 560) oraz art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2. Organizacje i organy, o których wyżej mowa, mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz realizacji ich praw;
b) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) ocena realizacji programów;
d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla
osób niepełnosprawnych.
4. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób powołanych spośród zgłoszonych kandydatów.
5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na wskazany adres, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
7. Powołanie przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 230
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-22 15:03

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10021535
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 09:45

Stopka strony