Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Z

 

 

Ogłoszenie

dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2018

 

     Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W odpowiedzi na ww. konkurs do tutejszego Urzędu wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne, zaś jedna z nich została odrzucona podczas oceny merytorycznej.

     W związku z powyższym Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu 4 oferty, celem rozstrzygnięcia konkursu. Kolejno w dniu  23 marca 2018 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął Uchwałę Nr 121/294/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat  Golubsko-Dobrzyński na rok 2018.

      Poniższy wykaz przedstawia podmioty, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z przyznaną kwotą dotacji na rok 2018.

 

     Sekretarz Powiatu

Golubsko-Dobrzyńskiego

            /-/ Katarzyna Orłowska

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz  podmiotów, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu

Golubsko-Dobrzyńskiego  wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2018

 

 

Lp.

 

 

Nr oferty

 

        Nazwa oferenta

 

       Tytuł zadania publicznego

Koszt całkowity zadania (zł)

Wnioskowana kwota dotacji (zł)

Wysokość             przyznanych środków (zł)

 

1.

1/2018

Klub Miłośników Starych Ciągników           i Maszyn Rolniczych „RETRO-TRAKTOR”  w Golubiu-Dobrzyniu

Wydanie folderu, katalogu,    publikacji o starych traktorach

   20 750,00

 

  7 000,00

 

      4 000,00

 

2.

3/2018

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”  w Kowalewie Pomorskim

XXV Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim

46 620,00

2 000,00

      2 000,00

 

3.

4/2018

Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku Oddział w Golubiu-Dobrzyniu

III Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej

21 320,00

4 500,00

 3 000,00

 

4.

5/2018

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Międzynarodowy Turniej Konny – Kruszenie Kopii w ramach 42. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

17 650,00

8 400,00

 6 000,00

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-27 09:49

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9581475
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-16 14:42

Stopka strony