Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacje i ogłoszenia
  • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Treść strony

Ogłoszenie

dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

 

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 106/249/17 z dnia12 października 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie osiem ofert. Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 109/256/17 z dnia 8 listopada 2017 roku Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na posiedzeniu dnia 20 listopada 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert i sporządziła protokół. Następnie Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu propozycję trzech ofert, celem rozstrzygnięcia konkursu.

W dniu 22 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę Nr 111/262/17 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez Zaborskie Stowarzyszenie Naukowe z siedzibą w Brusach woj. pomorskie.

 

                                                                                                              Kierownik Wydziału Organizacyjnego

                                                                                                /-/ Anna Górna-Hossa

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 385
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-24 08:14

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8735315
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 14:24

Stopka strony