Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacje i ogłoszenia
  • OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO o konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

Treść strony

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
 o konsultacjach społecznych
dotyczących projektu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 na lata 2017 - 2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

    Na podstawie art. 3dust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) oraz § 2, § 3, § 4 pkt 1, § 5 ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, § 8 ust. 1, § 9 i § 11 załącznika do uchwały nr XXVIII/130/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2506)
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza przeprowadzeniekonsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczących projektu„Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. w trybie przyjmowania opinii i wniosków w formie papierowej lub drogą elektroniczną, na formularzu konsultacji społecznych dostępnym:
1)    na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 
3)    w siedzibie Starostwa Powiatowego wpok. nr S9  w godzinach pracy Urzędu. 
Opinie i wnioski  wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem:
1)    poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego: starosta.cgd@powiaty polskie.pl
2)    poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,  Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, 
3)    bezpośrednio w Biurze Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - pok. nr S9- p. Małgorzata Piaskowska tel. 56 683 5380-81 wew. 112.
Opinie i wnioski złożone po upływie w.w. terminu, jak również bez podania danych wnioskodawcy, nie będą uwzględniane.
Opinie i wnioski przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.


Załączniki:
•    Projekt „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”,
•    Formularz konsultacji społecznych,
•    Formularz konsultacji społecznych – wersja edytowalna 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 716
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-08 14:49

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8735323
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 14:27

Stopka strony