Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Podzamek Golubski gmina Golub – Dobrzyń, oznaczoną numerem geodezyjnym 238/25 o powierzchni 0,0003 ha, która stała się własnością Gminy Golub – Dobrzyń, na mocy art. 12 ust. 4 pkt  2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) w związku z decyzją Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego Nr 1/ZRID/2016 z dnia 24.03.2016 r. znak: AB.6740.51.2016.CWoj o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej dla inwestycji „Budowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo wraz z przebudową istniejących sieci infrastruktury technicznej”.

Od decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Golubsko ̶ Dobrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 828
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-30 12:02

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8735316
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 14:27

Stopka strony