Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol

Jednostka kontrolowana / Termin przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Odpowiedź Urzędu

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu

Wydział Nadzoru i Kontroli

 

WNK.DT.III.431.2.1.2015.JSz

Starostwo Powiatowe

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych.

 

Archiwum Państwowe w Toruniu

 

OAZ.421.63.2014

Starostwo Powiatowe

 

Archiwum zakładowe; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego

 

 

 

 

 

 

 

OR.1710.2.2015

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy

 

WIGK.II.1611.3.2014

Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Zakres prawidłowości całokształtu działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, wraz z uwzględnieniem wypełnienia obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

 

 

 

 

 

 

 

OR.1710.3.2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 737
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-08 10:08

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12115919
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-25 13:53

Stopka strony