Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/125/08
Rady  Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na lata 2007 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014”

Pobierz uchwałę ...

Pobierz Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami ...

Załącznik graficzny - mapa powiatu golubsko - dobrzyńskiego

Załącznik graficzny - mapa przeglądowa: instalacje do unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz instalacje do odzysku odpadów na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

 • opublikował: Marta Talkowska
  data publikacji: 2008-07-01 12:26
 • zmodyfikował: Marta Talkowska
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-02 10:34
 • opublikował: Marta Talkowska
  data publikacji: 2007-11-14 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-24 19:24

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 z póź. zm.1 ) i art. 14 ust. 5 i ust. 14, art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z póź. zm.2 ) oraz § 3,5 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 66, poz. 62, z póź. zm.3 ) został przyjęty Uchwałą Nr 47/64/08 z dnia 7 lutego 2008r. Zarządu Powiatu projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.

Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu.

Pobierz projekt ... (plik 5,23 MB)

Uwagi i wnioski co do przedmiotowego przedsięwzięcia można składać w terminie do 22 lutego 2008r. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87 -400 Golub-Dobrzyń i drogą elektroniczną: starosta.cgd@powiatypolskie.pl


1 Zmiany niniejszego aktu zostały ogłoszone w : Dz.U. 2007 Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374, Dz.U. 2006 Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. 2005 Nr 175, poz. 1462

2 Zmiany niniejszego aktu zostały ogłoszone w : Dz.U. 2007, Nr 88, poz. 587.

3 Zmiany niniejszego aktu zostały ogłoszone w Dz.U. 2006, Nr  46, poz. 333

 • opublikował: Marta Talkowska
  data publikacji: 2008-02-11 09:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-11 09:23
 • opublikował: Marta Talkowska
  data publikacji: 2008-02-11 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21884
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-10-02 10:34

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986006
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony