Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/96/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 10:35

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 10:37

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2016

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 11:21

UCHWAŁA NR XXIII/99/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 11:23

UCHWAŁA NR XXIII/100/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2016

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 11:25

UCHWAŁA NR XXIII/101/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 11:32

UCHWAŁA NR XXIV/102/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-26 12:54

UCHWAŁA NR XXIV/103/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-26 12:57

UCHWAŁA NR XXIV/104/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej z Gminą Kowalewo Pomorskie

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-26 13:00

UCHWAŁA NR XXIV/105/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej z Gminą Zbójno

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-26 13:03

UCHWAŁA NR XXIV/106/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej z Gminą Golub-Dobrzyń

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-26 13:06

UCHWAŁA NR XXV/107/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 13:49

UCHWAŁA NR XXV/108/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim w roku 2016

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 13:51

UCHWAŁA NR XXV/109/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dzierżawę na okres trzech lat

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 13:54

UCHWAŁA NR XXV/110/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2016 rok”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 13:55

UCHWAŁA NR XXV/111/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 13:58

UCHWAŁA NR XXV/112/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 14:00

UCHWAŁA NR XXV/113/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w 2015 roku

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 14:02

UCHWAŁA NR XXV/114/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr LV/271/10 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 14:04

UCHWAŁA NR XXV/115/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński

UCHWAŁA NR XXVI/116/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:26

UCHWAŁA NR XXVI/117/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017.

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:28

UCHWAŁA NR XXVI/118/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:30

UCHWAŁA NR XXVI/119/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu golubskodobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:35

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w roku 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:37

UCHWAŁA NR XXVI/121/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:39

UCHWAŁA NR XXVII/122/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-27 07:45

UCHWAŁA NR XXVII/123/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-27 07:48

UCHWAŁA NR XXVII/124/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-27 07:50

UCHWAŁA NR XXVII/125/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału w prawie własności nieruchomości w formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-27 07:52

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 10:45

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 10:47

UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 10:51

UCHWAŁA NR XXVIII/129/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 11:01

UCHWAŁA NR XXVIII/130/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 11:03

UCHWAŁA NR XXVIII/131/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dotacji celowej od Gminy Kowalewo Pomorskie na "Przebudowę drogi powiatowej numer 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin na odcinku od km 0+000 do km 4+550"

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 11:05

UCHWAŁA NR XXVIII/132/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 11:06

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kowalewo Pomorskie wykonania zadania własnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika"

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 11:09

UCHWAŁA NR XXIX/134/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-09-16 10:43

UCHWAŁA NR XXIX/135/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 września 2016 r.
w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w zadaniu pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego"

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-09-16 10:53

UCHWAŁA NR XXX/136/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-09-26 13:59

UCHWAŁA NR XXXI/137/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:17

UCHWAŁA NR XXXI/138/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:20

UCHWAŁA NR XXXI/139/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/108/2016  Rady Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2016

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:24

UCHWAŁA NR XXXI/140/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/124/2016 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:26

UCHWAŁA NR XXXI/141/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/104/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej z Gminą Kowalewo Pomorskie

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:28

UCHWAŁA NR XXXI/142/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do konkursu NR  RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:32

UCHWAŁA NR XXXI/143/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:34

UCHWAŁA NR XXXII/144/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-03 11:09

UCHWAŁA NR XXXIII/145/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-03 11:11

UCHWAŁA NR XXXIII/146/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przekazania skargi według właściwości

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-03 11:13

UCHWAŁA NR XXXIII/147/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu – Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Dróg Powiatowych” w Golubiu – Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-03 11:15

 

UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok


 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-18 09:57

UCHWAŁA NR XXXV/149/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-01 08:31

UCHWAŁA NR XXXV/150/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-01 08:35

UCHWAŁA NR XXXVI/151/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-21 13:15

UCHWAŁA NR XXXVI/152/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-21 13:17

UCHWAŁA NR XXXVI/153/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/108/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2016

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-21 13:19

UCHWAŁA NR XXXVII/154/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 13:59

UCHWAŁA NR XXXVII/155/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:02

UCHWAŁA NR XXXVII/156/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:04

UCHWAŁA NR XXXVII/157/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie lokali użytkowych, pomieszczeń, garaży i gruntów będących własnością Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:06

UCHWAŁA NR XXXVII/158/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:07

UCHWAŁA NR XXXVII/159/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:09

UCHWAŁA NR XXXVII/160/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko -
Dobrzyńskiego na rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:11

UCHWAŁA NR XXXVII/161/2016
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/152/2016 Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-03 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-03 14:12

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11274020
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 11:02

Stopka strony