Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Na podst. art. 36a ust. 2 pkt 2, w związku z art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz na podst. § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych informujemy, że został udostępniony rejestr danych osobowych na stronie internetowej administratora danych.

Lp. Nazwa zbioru danych osobowych Wydział/Biuro
1 Akcja Kurierska Biuro Informatyki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
2 Dziennik Korespondencyjny Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
3 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów "EL-DOK" Biuro Informatyki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
4 Ewidencja instruktorów. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
5 Ewidencja Klubów Sportowych Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
6 Ewidencja Stowarzyszeń Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
7 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Wydział Oświaty i Zdrowia
8 Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
9 Ewidencja uprawnień diagnostów Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
10 Ewidencja Wypożyczeń Zbiorów Bibliotecznych Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
11 Ewidencja Zasobów Bibliotecznych Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
12 Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
13 Kwalifikacja Wojskowa Biuro Informatyki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
14 Ochrona danych osobowych - oświadczenia Biuro Informatyki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
15 Ochrona danych osobowych upoważnienia Biuro Informatyki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
16 Program "Płatnik" Biuro Informatyki Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
17 Rejestr Beneficjentów Realizacja projektu ze środków unijnych POIG 8.3 pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim" Wydział Oświaty i Zdrowia
18 Rejestr decyzji na usunięcie drzew lub krzewów. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
19 Rejestr decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
20 Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę Wydział Architektury i Budownictwa
21 Rejestr decyzji o przeznaczeniu gruntów do zalesienia. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
22 Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wydział Architektury i Budownictwa
23 Rejestr decyzji określających szczegółowy zakres i termin wykonania obowiązku utrzymywania melioracji wodnych szczegółowych. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
24 Rejestr decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczną. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
25 Rejestr decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
26 Rejestr decyzji zezwalających na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
27 Rejestr decyzji zezwalających na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
28 Rejestr decyzji zezwalających na szczególne korzystanie z wód. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
29 Rejestr decyzji zezwalających na wykonanie urządzenia wodnego. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
30 Rejestr decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
31 Rejestr decyzji zezwalających zmianę lasu na użytek rolny. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
32 Rejestr dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
33 Rejestr Interpelacji i Wniosków Radnych Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
34 Rejestr ocen udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
35 Rejestr osób ujętych w uproszczonych planach urządzenia lasu należących do osób fizycznych. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
36 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
37 Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
38 Rejestr skarg i wniosków Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
39 Rejestr Uchwał Rady Powiatu Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
40 Rejestr Uchwał Zarządu Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
41 Rejestr Upoważnień i Pełnomocników Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
42 Rejestr uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
43 Rejestr Wniosków i Opinii Komisji Rady Powiatu  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych/ przekreślony
44 Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę. Wydział Architektury i Budownictwa
45 Rejestr wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
46 Rejestr wniosków o wpis do rejestru posiadaczy zwierząt podlegających ograniczeniom. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
47 Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wydział Architektury i Budownictwa
48 Rejestr wniosków o wydanie karty wędkarskiej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
49 Rejestr wydanych legitymacji instruktora nauki jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
50 Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
51 Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie wiecej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
52 Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu samochodowego osób. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
53 Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu samochodowego rzeczy. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
54 Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
55 Rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
56 Rejestr wydanych pozwoleń do kierowania tramwajem Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
57 Rejestr wydanych uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
58 Rejestr wydanych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
59 Rejestr wydanych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie wiecej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
60 Rejestr wydanych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu samochodowego osób. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
61 Rejestr wydanych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu samochodowego rzeczy. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
62 Rejestr wydanych wypisów z zaświadczeń na potrzeby własne w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
63 Rejestr wydanych wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
64 Rejestr wydanych wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
65 Rejestr wydanych zaświadczeń na potrzeby własne w Krajowym niezarobkowym transporcie drogowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
66 Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
67 Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
68 Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
69 Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
70 Rejestr Zarządzeń Starosty Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
71 Rejestr Zarządzeń Wojewody Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
72 Rejestr zaświadczeń o rejestracji sprzętu służącego do połowu ryb. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
73 Rejestr zgłoszeń budowy. Wydział Architektury i Budownictwa
74 Rejestr zgłoszeń projektu robót geologicznych. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
75 System Finansowo-Księgowy Vulcan Optivum Wydział Finansowy
76 System Informacji Oświatowej Wydział Oświaty i Zdrowia
77 Zbiór decyzji o niezbedności wejścia w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Wydział Architektury i Budownictwa
78 Zbiór pozwoleń na rozbiórkę. Wydział Architektury i Budownictwa
79 Zbiór zarejestrowanych i opieczętowanych dzienników udowy, montażu i rozbiórki. Wydział Architektury i Budownictwa
80 Zbiór zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu jednorodzinnego Wydział Architektury i Budownictwa
81 Zbiór zaświadczeń o samodzielności lokali. Wydział Architektury i Budownictwa
82 Zbiór zgłoszeń budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
83 Zbiór zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wydział Architektury i Budownictwa
84 Rejestr zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
85 Rejestr dzierżaw, użyczeń gruntów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
86 Rejestr dzierżaw, użyczeń gruntów Skarbu Państwa Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
87 Rejestr trwałych zarządców gruntów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
88 Rejestr trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
89 Rejestr użytkowników wieczystych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
90 Rejestr użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
91 Rejestr wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
92 Rejestr wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
93 Rejestr zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
94 Rejestr pism, wyjaśnień, opinii dotyczących geodezji i kartografii Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
95 Rejestr aktualizacji użytków gruntowych i leśnych. Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
96 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
97 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
98 Rejestr udostępnianych dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
99 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące geodezji i kartografii Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
100 System Ewidencji Gruntów Budynków i Nieruchomości „Turbo Ewid 2000” Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
101 Rejestr elektroniczny RWDZ wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane Wydział Architektury i Budownictwa
102 Wykaz Radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
103 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Biuro Informatyki. Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
104 Wykaz uczestników projektu "Kształcenie Zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
105 Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
106 Rejestr decyzji zezwalających na przetrzymanie zwierzyny Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
107 Rejestr decyzji udzielających zezwolenia na zbieranie odpadów Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
108 Rejestr decyzji udzielających koncesje na wydobywanie kopaliny Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
109 Rejestr decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 110

Rejestr decyzji określających osoby obowiązane do rekultywacji gruntów oraz kierunek i termin wykonania rekultywacji

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
111 Rejestr zgłoszeń wykonania urządzeń wodnych na podstawie ustawy prawo wodne Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
112 Rejestr zaświadczeń o objęciu bądź nie objęciu działki geodezyjnej uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty na podstawie ustawy o lasach. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-02-18 10:22
  • zmodyfikował: Bartłomiej Arentowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10214
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-12 08:34

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8929895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-22 13:21

Stopka strony