Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 1/1/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok.

Uchwała nr 1/2/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania jej składu.

Uchwała nr 1/3/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania jej składu.

Uchwała nr 1/4/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołana komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 1/5/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr 3/6/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 3/7/2014
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 4/8/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania jej składu.

Uchwała nr 6/9/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 6/10/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

Uchwała nr 8/11/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
"Zakup i dostawę wyposażenia: pracowni energetyki odnawialnej i mechatroniki dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim - dwa zestawy, realizowanego w ramach projektu 
"Szkoła sukcesu zawodowego IV" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Uchwała nr 9/12/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr 9/13/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2015-2024.

Uchwała nr 9/14/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.

Uchwała nr 10/15/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała nr 11/16/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 11/17/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie przekazania Starostwu Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu samochodu stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 11/18/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe stypendia dla uczniów w roku 2015.

Uchwała nr 11/19/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.

Uchwała nr 11/20/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała nr 11/21/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady ds. Zdrowia

Uchwała nr 12/22/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

Uchwała nr 12/23/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu roli Beneficjenta w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 12/24/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu roli Beneficjenta w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 12/25/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.

Uchwała nr 13/26/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Uchwała nr 13/27/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Toyota Yaris stanowiącego wyposażenie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 14/28/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2015.

Uchwała nr 14/29/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 9-miejscowego (z kierowcą) mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym jednej na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 14/30/2015
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B i T dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Uchwała nr 14/31/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała nr 15/32/2015
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 16/33/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 18/34/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 15 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zwolnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 18/35/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 15 kwietnia 2015 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok 

Uchwała nr 18/36/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 15 kwietnia 2015 roku 
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 18/37/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 15 kwietnia 2015 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 19/38/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku  
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2015-2024

Uchwała nr 19/39/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drodze rokowań oraz wysokość zaliczki

Uchwała nr 19/40/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 19/41/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu do podpisania umowy na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku".

Uchwała nr 19/42/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu Dobrzyniu do podpisania umowy na " Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku.

Uchwała nr 19/43/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu Dobrzyniu do podpisania umowy na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku".

Uchwała nr 19/44/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu Dobrzyniu do podpisania umowy na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku".

Uchwała nr 20/45/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała nr 20/46/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dla samorządowego zakładu budżetowego

Uchwała nr 20/47/15 
Zarządu Powaitu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Transporter T5 1,9 rocznik 2004, w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego raz powołania komisji przetargowej

Uchwała nr 20/48/15 
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

Uchwała nr 20/49/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu 

Uchwała nr 20/50/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 20/51/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 22 maja 2015 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 22/52/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 16 czerwca 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu

Uchwała nr 22/53/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 16 czerwca 2015 roku 
zmieniająca uchwałę nr 126/304/14 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 22/54/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 16 czerwca 2015 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok 

Uchwała nr 23/55/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 29 czerwca 2015 roku 
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu 

Uchwała nr 23/56/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 29 czerwca 2015 roku 
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 

Uchwała nr 23/57/15 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 29 czerwca 2015 roku 
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i podziału środków na jednorazowe stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 

UCHWAŁA NR 24/58/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała nr 24/59/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pawa zamówień publicznych, na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2018C Kowalewo Pomorskie - Okonin w km od 4+970 do 10+868 oraz mostu JNI 01016492 w miejscowości Leśno na przepust"

Uchwała nr 25/60/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 25/61/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 25/62/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lipca 205 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 25/63/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 25/64/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 14/30/2015 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. o powołaniu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B i T dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński
 

Uchwała Nr 25/65/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym dla ruchomości - sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Transporter T5 1.9 rocznik 2004, w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego.
 

Uchwała Nr 26/66/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 27/67/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 28/68/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 28/69/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 rok
 

Uchwała Nr 28/70/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progonozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2015-2024

Uchwała Nr 30/71/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 30/72/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 31/73/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 31/74/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 31/75/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr 31/76/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ruchomości - samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 1,9 rocznik 2004 w trybie aukcji oraz powołania komisji do przeprowadzania aukcji i ustalenia ceny wywoławczej

Uchwała Nr 32/77/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 32/78/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo, gmina Golub-Dobrzyń"

Uchwała Nr 32/79/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Uchwała Nr 33/80/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 1 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2015-2024

Uchwała Nr 34/81/15
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 października 2015 r.w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu "rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016".

Uchwała Nr 34/82/15
Zarządu Powiatu golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 października 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ruchomości - samochodu osobowego marki
VOLSKSWAGEN Transporter T5 1,9 rocznik 2004, w trybie przetargu nieograniczonego,
ustalenia ceny wywoławeczej oraz powołania komisji do przerpowadzenia przetargu.

Uchwała Nr 35/83/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2015 r.
zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr 36/84/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr 37/85/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr 37/86/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 listopada 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2016 rok

Uchwała Nr 37/87/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Uchwała Nr 37/88/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 listopada 2015 r.
w prawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu rocznego
programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz
przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

 

Uchwała Nr 38/89/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z 16 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwały Nr 38/90/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie upoważnienia Zarzadu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych oraz zawarcia umowy
z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu

Uchwała Nr 40/91/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru formy ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium 
w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 40/92/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium 
w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 40/93/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Golubsko-Dobzyńskiego.

Uchwała 40/94/15
Zarządu Powiatu golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Uchwała Nr 40/95/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla projektowanej budowy jezdni drogi gminnej - ulicy Miłej
w Golubiu-Dobrzyniu na działkach nr ewid. 26, 450/10, 487/4, 494/2, 495/8, 495/9, 491
(częściowe zajęcie), 496, 659/3, 660, 661/1, obręb 4 miasta Golub-Dobrzynia

Uchwała Nr 41/96/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu ma 2015 rok.

Uchwała Nr 43/97/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr 43/98/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
Powiat Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Uchwała Nr 43/99/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Uchwała Nr 43/100/15
Zarzadu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub najem oraz obciążanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała Nr 43/101/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 14 grudnia 2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu.

Uchwała Nr 44/102/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr 44/103/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Uchwała Nr 44/104/15
Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 45/105/15
Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalnia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2015-2024.

Uchwała Nr 45/106/15
Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr 45/107/15
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Uchwała Nr 47/108/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr 47/109/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa materiałów drogowych sukcesywnie wg potrzeb bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku”

Uchwała Nr 47/110/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności

Uchwała Nr 47/111/16
Zarządu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Uchwała Nr 47/112/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024

Uchwała Nr 48/113/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024

Uchwała Nr 49/114/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 

Uchwała Nr 49/115/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Uchwała Nr 51/116/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr 51/117/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok

Uchwała Nr 51/118/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2016/2017
 

Uchwała Nr 51/119/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Uchwała Nr 51/120/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie  nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito 109 CDI znajdującego się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 51/121/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2016r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Skoda Roomster znajdującego się na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 52/122/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

Uchwała nr 53/123/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie-Okonin w km od 0+000 do 4+550.

Uchwała nr 53/124/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2016.
 

Uchwała nr 54/125/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 maja 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała nr 54/126/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 maja 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024
 

Uchwała nr 56/127/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie odwołania Pani Haliny Dąbrowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy
w Kowalewie Pomorskim

Uchwała nr 56/128/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkółim. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
 

Uchwała nr 56/129/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 56/130/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 56/131/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

Uchwała nr 56/132/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na szkołę muzyczną I stopnia. Etap I - Remont dachu".
 

Uchwała nr 57/133/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała nr 57/134/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 czerwca 2016r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych Miasta Golubia-Dobrzynia do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 58/135/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec

Uchwała nr 58/136/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i podziału środków na jednorazowe stypendia przez uczniów szczególnie uzdolnionych szkół publicznych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński

Uchwała nr 58/137/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe stypendia dla uczniów w roku 2016

Uchwała nr 58/138/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu i wyznaczenia jej przewodniczącego

Uchwała nr 58/140/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i wyznaczenia jej przewodniczącego
 

Uchwała nr 58/141/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2126C relacji Świętosław-Działyń, na odcinku od km 5+424 do km 5+845 po lewej stronie drogi".

Uchwała nr 58/142/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn/ "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2102C relacji Mlewiec-Wielka Łąka, na odcinku od km 3+634 do km 5+083".

Uchwała nr 58/143/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2016r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego proawdzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Łukaszewo w km od 0+000 do 4+391 wraz z przebudową mostu JNI01016500 w miejscowości Ruże".
 

Uchwała nr 59/144/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała nr 61/145/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

Uchwała nr 61/146/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 61/147/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Oskwarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

Uchwała nr 61/148/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie powierzenia Pani Marioli Waszewskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 61/149/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Sypkowi stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 61/150/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała nr 61/151/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Uchwała nr 61/152/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2016r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024

Uchwała nr 62/153/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 62/154/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 62/155/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Uchwała nr 62/156/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 63/157/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Uchwała nr 63/158/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 2811 mb w km 0+395 do km 3+206"

Uchwała nr 63/159/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2136 Wrocki-Golub-Dobrzyń oraz 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Uchwała nr 66/167/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 października 2016r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji

Uchwała Nr 68/173/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 25 października 2016r. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.

Uchwała nr 70/176/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu"  w latach 2017-2019.

Uchwała nr 70/177/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2016 r. 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2017-2024.

Uchwała nr 71/178/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 listopada 2016 r
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Uchwała nr 72/179/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024.

Uchwała nr 72/180/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r. 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.

Uchwała nr 72/181/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzenia bieżącej działalności Powiatu.

Uchwała nr 72/182/16
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 1 grudnia 2016 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2017-2019

Uchwała nr 72/183/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Uchwała nr 72/184/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Uchwała nr 73/185/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 8 grudnia 2016 r. 
w sprawie zaopiniowana projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą  do roku 2023"

Uchwała nr 74/186/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Uchwała nr 74/187/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Golubskim-Dobrzyńskim.

Uchwała nr 74/188/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024"
 

Uchwała nr 75/189/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 27 grudnia 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024.

Uchwała nr 76/190/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 28 grudnia 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024.

Uchwała nr 77/191/16 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 30 grudnia 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Uchwała nr 78/192/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 80/193/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Walęsy w Kowalewie Pomorskim do reprezentowania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i składania oświadczeń woli w związku z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - Erasmus +.

Uchwała nr 82/194/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 4 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakładay kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznane.

Uchwała nr 82/195/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w 2017 r.

Uchwała nr 82/196/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 r.", a także do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.

Uchwała nr 82/197/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania "na gorąco" oraz mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na "zimno" na 2017 rok", a także do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.

Uchwała nr 82/198/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr 82/199/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Uchwała nr 83/200/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Uchwała nr 84/201/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 

Uchwała nr 84/202/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2016 rok.

Uchwała nr 85/203/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2017/2018
 

Uchwała nr 86/204/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzania postępowań udzielonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Uchwała nr 86/205/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie powierzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała nr 86/206/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie powierzenia Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Uchwała nr 87/207/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Uchwała nr 88/208/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Uchwała nr 88/209/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2017.
 

Uchwała nr 89/210/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Uchwała nr 90/211/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Uchwała nr 90/212/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 90/213/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 90/214/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgiem.

Uchwała nr 93/215/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2024.
 

Uchwała nr 93/216/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Uchwała nr 93/217/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Różańskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do zawarcia umowy dzierżawy.
 

Uchwała nr 93/218/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe stypendia dla uczniów w roku 2017.

Uchwała nr 93/219/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i wyznaczenia jej przewodniczącego.

Uchwała nr 93/220/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i wyznaczenia jej przewodniczącego.

Uchwała nr 93/221/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wyznaczenia jej przewodniczącego.

Uchwała nr 93/222/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wielgiem.

Uchwała nr 93/223/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
 

Uchwała nr 94/224/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwał Nr 93/215/17 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2024.

Uchwała nr 95/225/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017.

Uchwała nr 96/226/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 96/227/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
 

Uchwała nr 96/228/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

Uchwała nr 96/229/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia Pani Kindze Olejnik stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 96/230/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Brzostowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
 

Uchwała nr 96/231/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia Pani Hannie Wiśniewskiej stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

Uchwała nr 97/232/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania jej składu.

Uchwała nr 98/233/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Uchwała nr 98/234/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 98/235/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
 

Uchwała nr 98/236/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
 

Uchwała nr 99/237/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 99/238/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  w sezonie zimowych 2017-2018”

Uchwała nr 100/239/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Uchwała nr 100/240/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2024

Uchwała nr 100/241/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania jej składu

Uchwała nr 101/242/17 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Uchwała nr 102/243/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 104/244/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Uchwała nr 104/245/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

Uchwała nr 104/246/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności

Uchwała nr 104/247/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Uchwała nr 105/248/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Uchwała nr 106/249/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Uchwała nr 108/250/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji

Uchwała nr 108/251/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 108/252/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Uchwała nr 109/253/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Uchwała nr 109/254/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

Uchwała nr 109/255/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

Uchwała nr 109/256/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Uchwała nr 109/257/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług oraz wystawianie faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała nr 109/258/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

Uchwała nr 109/259/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu

Uchwała Nr 110/260/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do sprzedaży ruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 110/261/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu oraz powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 111/262/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Uchwała Nr 113/263/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 113/264/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 

Uchwała Nr 113/265/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

 

Uchwała Nr 113/266/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 113/267/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 113/268/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 113/269/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

Uchwała Nr 113/270/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 113/271/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2017 w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 113/272/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2017 w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 113/273/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 113/274/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2024

Uchwała Nr 114/275/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn. "Budowa i przebudowa ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Uchwała Nr 114/276/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 115/277/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2018 r.

Uchwała nr 115/278/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 r.", a także do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.

Uchwała nr 115/279/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na "gorąco" oraz mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na "zimno" na 2018 r.", a także do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.

Uchwała nr 115/280/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro oraz określającej zasady postępownaia w sprawach zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 117/281/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia Program Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2018 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 117/282/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2018 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 117/283/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2018/2019

Uchwała nr 117/284/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Uchwała nr 117/285/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr 117/286/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do czynności związanych z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim".

Uchwała nr 118/287/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 118/288/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 119/289/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wydania opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Szafarnia-Radomin-etap I".

Uchwała nr 120/290/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 07 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok.

Uchwała nr 120/291/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030.
 

Uchwała nr 120/292/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 

Uchwała nr 120/293/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Skoda Roomster będącego na wypożyczeniu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 121/294/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2018

Uchwała nr 122/295/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018

Uchwała nr 122/296/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

Uchwała nr 122/297/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 122/298/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 122/299/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 124/300/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego"

Uchwała nr 124/301/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 125/302/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 09 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 126/303/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

Uchwała nr 126/304/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 126/305/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 126/306/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 126/307/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

Uchwała nr 126/308/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.
 

Uchwała nr 126/309/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności

Uchwała nr 126/310/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 128/311/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
 

Uchwała nr 130/312/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia opnii zaliczenia dróg położonych w granicach administracyjnych Miasta Golubia-Dobrzynia do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 131/313/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. zo.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 132/314/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 132/315/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności
 

Uchwała nr 133/316/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe stypendia dla uczniów w roku 2018

Uchwała nr 133/317/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i podziału środków na jednorazowe stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
 

Uchwała nr 134/318/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Uchwała nr 134/319/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Uchwała nr 134/320/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w sezonie zimowym 2018/2019".
 

Uchwała nr 134/321/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

Uchwała nr 135/322/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 sierpnia 2018 r. 
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 135/323/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie wydania opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn. "Rozbudowa ul.Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Uchwała nr 136/324/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
 

Uchwała nr 136/325/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

Uchwała nr 136/326/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r. 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030.
 

Uchwała nr 137/327/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności
 

Uchwała nr 137/328/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

Uchwała nr 137/329/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie powierzenia dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, jako jednostki obsługującej, kierowania Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała nr 137/330/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu do reprezentowania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i składania oświadczeń woli w związku z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020-Erasmus+.

Uchwała nr 137/331/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 138/332/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

Uchwała Nr 139/333/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 24 września 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu do reprezentowania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i składania oświadczeń woli w związku z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - Erazmus+.
 

Uchwała Nr 139/334/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 24 września 2018r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
 

Uchwała Nr 139/335/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 24 września 2018r. 
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności
 

Uchwała Nr 140/336/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 1 października 2018r. 
w sprawie przekazania skargi według właściwości

Uchwała Nr 142/337/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 19 października 2018r. 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 48/3

Uchwała Nr 142/338/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 19 października 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała Nr 142/339/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 19 października 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała Nr 142/340/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 19 października 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 143/341/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 30 października 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018
 

Uchwała Nr 144/342/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 7 listopada 2018r. 
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
 

Uchwała Nr 145/343/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 14 listopada 2018r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
 

Uchwała Nr 145/344/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 14 listopada 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 145/345/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 14 listopada 2018r. 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
 

Uchwała Nr 142/346/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 14 listopada 2018r. 
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030

Uchwała Nr 145/347/18 
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z dnia 14 listopada 2018r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14014
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 15:01

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony