Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół nr I/2014
z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 10:35

Protokół nr II/2014
z obrad nadzwyczajnej II sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 17 grudnia 2014 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 10:37

Protokół nr III/2014
z obrad III sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-02-04 10:24

Protokół nr IV/2014
z obrad nadzwyczajnej IV sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-02-04 10:25

Protokół nr V/2015
z obrad nadzwyczajnej V sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 19 stycznia 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-02-04 10:29

Protokół nr VI/2015
z obrad VI sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-03-05 09:15

Protokół nr VII/2015
z obrad nadzwyczajnej VII sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 10 lutego 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-03-05 09:17

Protokół nr VIII/2015
z obrad VIII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 26 lutego 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-04-08 09:23

Protokół nr IX/2015
z obrad IX sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 26 marca 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-04-08 09:27

Protokół nr X/2015
z obrad X sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 2 kwietnia 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-05-07 08:59

Protokół nr XI/2015
z obrad XI sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 23 kwietnia 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-06-05 14:05

Protokół nr XII/2015
z obrad XII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 29 maja 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-07-01 13:15

Protokół nr XIII/2015
z obrad uroczystej XIII sesji
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 11 czerwca 2015 r.
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-07-02 09:46

Protokół nr XIV/2015
z obrad XIV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 30 czerwca 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-08-06 12:12

Protokół nr XV/2015
z obrad XV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-09-25 14:19

Protokół nr XVI/2015
z obrad nadzwyczajnej XVI sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 21 sierpnia 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-09-25 14:22

Protokół nr XVII/2015
z obrad XVII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 18 września 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-10-30 12:45

Protokół nr XVIII/2015
z obrad XVIII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 29 października 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-12-01 13:02

Protokół nr XIX/2015
z obrad XIX sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 26 listopada 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-01-05 14:02

Protokół nr XX/2015
z obrad nadzwyczajnej XX sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 10 grudnia 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-01-05 14:07

Protokół nr XXI/2015
z obrad nadzwyczajnej XXI sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 22 grudnia 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-01-05 14:13

Protokół nr XXII/2015
z obrad XXII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-02-05 10:01

Protokół nr XXIII/2016
z obrad XXIII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 28 stycznia 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-03-14 12:11

Protokół nr XXIV/2016
z obrad XXIV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 25 lutego 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-04-07 14:20

Protokół nr XXV/2016
z obrad XXV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 31 marca 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-05 09:43

Protokół nr XXVI/2016
z obrad XXVI sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-05-27 07:56

Protokół nr XXVII/2016
z obrad XXVII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 19 maja 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-07-05 11:13

Protokół nr XXVIII/2016
z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu 
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 30 czerwca 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 08:59

Protokół nr XXIX/2016
z obrad nadzwyczajnej XXIX sesji  Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 6 września 2016 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 09:58

Protokół nr XXX/2016
z obrad nadzwyczajnej XXX sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 22 września 2016 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-10-06 10:03

Protokół nr XXXI/2016
z obrad XXXI sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 29 września 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-08 13:55

Protokół nr XXXII/2016
z obrad nadzwyczajnej XXXII sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 21 października  2016 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-11-08 13:58

Protokół nr XXXIII/2016
z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu  
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 27 października 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-01 08:45

Protokół nr XXXIV/2016
z obrad nadzwyczajnej XXXIV sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 10 listopada 2016 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2016-12-01 08:48

Protokół nr XXXV/2016
z obrad wyjazdowej XXXV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 24 listopada 2016 r.
w Sali Wiejskiej w Radominie

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-05 13:26

Protokół nr XXXVI/2016
z obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 8 grudnia 2016 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-01-05 13:28

Protokół nr XXXVII/2016
z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 29 grudnia 2016 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-02-03 11:50

Protokół nr XXXVIII/2017
z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 26 stycznia 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-03-02 11:18

Protokół nr XXXIX/2017
z obrad nadzwyczajnej XXXIX sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 9 lutego 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-03-02 11:20

Protokół nr XL/2017
z obrad XL sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 23 lutego 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr XLI/2017
z obrad XLI sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 30 marca 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr XLII/2017
z obrad XLII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 27 kwietnia 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr XLIII/2017
z obrad uroczystej XLIII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 25 maja 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr XLIV/2017
z obrad XLIV sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 31 maja 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-07-04 13:45

Protokół nr XLV/2017
z obrad XLV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 28 czerwca 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr XLVI/2017
z obrad XLVI sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 25 lipca 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-10-02 08:36

Protokół nr XLVII/2017
z obrad XLVII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 16 sierpnia 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-10-02 08:36

Protokół nr XLVIII/2017
z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 13 września 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-10-02 08:36

Protokół nr XLIX/2017
z obrad XLIX sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 28 września 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-10-30 10:07

Protokół nr L/2017
z obrad L sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 19 października 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-10-30 10:07

Protokół nr LI/2017
z obrad LI sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 26 października 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2017-12-04 13:21

Protokół nr LII/2017
z obrad wyjazdowej LII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 29 listopada 2017 r.
w siedzibie Zespołu Szkół w Zbójnie

Protokół nr LIII/2017
z obrad LIII sesji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 6 grudnia 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-08 11:15

Protokół nr LIV/2017
z obrad LIV sesji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 22 grudnia 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-08 11:15

Protokół nr LV/2017
z obrad LV sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 29 grudnia 2017 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-26 13:54

Protokół nr LVI/2018
z obrad LVI sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 25 stycznia 2018 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr LVII/2018
z obrad LVII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 22 lutego 2018 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Protokół nr LVIII/2018
z obrad LVIII sesji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 15 marca 2018 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 14:48

Protokół nr LIX/2018
z obrad wyjazdowej LIX sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 12 kwietnia 2018 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
im. Władysława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Protokół nr LX/2018
z obrad LX sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 26 kwietnia 2018 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-06-01 11:47

Protokół nr LXI/2018
z obrad uroczystej wyjazdowej LXI sesji Rady Powiatu  
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji 
zwołanej na dzień 24 maja 2018 r. 
na Zamku Golubskim 

Protokół nr LXII/2018 
z obrad LXII sesji Rady Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji 
zwołanej na dzień 28 czerwca 2018 r. 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 

Protokół nr LXIII/2018 
z obrad LXIII sesji  Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, 
zwołanej na dzień 12 lipca 2018 r. 
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 14:37

Protokół nr LXIV/2018 
z obrad LXIV sesji  Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, 
zwołanej na dzień 9 sierpnia 2018 r. 
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 14:44

Protokół nr LXV/2018 
z obrad LXV sesji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, 
zwołanej na dzień 18 września 2018 r. 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 14:53

Protokół nr LXVI/2018
z obrad LXVI sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 27 września 2018 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-09-12 12:13

Protokół nr LXVII/2018
z obrad LXVII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 10 października 2018 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2019-09-12 14:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17577
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-12 14:57

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12985943
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony