Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol

Jednostka kontrol. /Termin przepr. kontroli

Temat kontroli 

Odpowiedź Urzędu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/

WBZK.I.1610.1.3.2012.SM

Starostwo Powiatowe /PCZK/

Kontrola w tryie uproszczonym w zakresie realizacji zadań dot. przygotowań do podejmowanych działań o ch-rze kryzysowym, w okresie zimowym

 Brak zaleceń

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki /WFB.III.431.8.2012/

Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy

Kontrola Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

OR.1710.2.2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski /protokół niedostępny, opatrzony klauzulą tajemnica służbowa/

Starostwo Powiatowe

Ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie realizacji zadań, na które PFRON przekazał środki Starostwu Powiatowemu wg algorytmu na 2011r., realizacji zadań, na które PFRON przekazał środki Starostwu Powiatowemu na wg algorytmu w 2010 i 2012 r. na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim

OR.1710.3.2012

Archiwum Państwowe w Toruniu

Starostwo Powiatowe

Kontrola problemowa pod kątem wielkości zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 Brak zaleceń

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16963
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-03-19 10:51

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961083
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony