Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol

Jednostka kontrol. /Termin przepr. kontroli

Temat kontroli 

Odpowiedź Urzędu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski /Protokół niedostępny/

Starostwo Powiatowe

Kontrola planowa zadań dla jednostek KSRG za okres 01.08.2012-01.04.2013

 -

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

/WITD.DI.P.II0083/04/13-KN

Starostwo Powiatowe

Kontrola planowa w trybie nadzoru za okres 2003-2012

 

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), a także wydanych na podstawie zawartych w niej delegacji – aktów wykonawczych

OR.1710.2.2013

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O-02/OKW/34/2013/JS

Starostwo Powiatowe

Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zadań, na które PFRON przekazał środki Starostwu wg algorytmu w 2012 r. na działalność WTZ w Kowalewie Pomorskim

OR.1710.4.2013

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17458
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-03-14 10:47

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony