Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania czynności zwiazanych z wyborem na stanowiska: Koordynator, Asystent Koordynatora, specjalista d/s rozliczeń oraz Informatyk w zwiazku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-19 12:38

Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:23

Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:25

Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach ww. projektu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:27

Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro dot. zaprojektowania, wykonania oraz dostawę ulotek, plakatów oraz samoprzylepnych naklejek promocyjnych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Osi priorytetowej 8, Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" na postawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-301/13/-00

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 21:03

Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 21:04

Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-06 20:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 21:04

Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia 52257-2014) na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-21 09:55

Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie uługi mobilnego dostępu do Internetu w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje'' ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość'' na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-301/13-01

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 09:38

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem'' w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje'' ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość'' na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-301/13-01. Nr sprawy OS.042.23.2014.MC

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 09:41

Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r.w sprawie: powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro dot. Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu realizowanego w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje'' ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość'' na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-301/13-01

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 09:44

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 09:46

Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem'' w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje'' ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość'' na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-301/13-01

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 09:48

Zarządzenie nr 18/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do dokonania oceny przydatności użytkowej materiałów geodezyjno-kartograficznych, gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 09:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-08 10:03

Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora szkoły.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 10:03

Zarządzenie nr 20/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10.07.2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia narad koordynacyjnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 10:06

Zarządzenie nr 21/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10.07.2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci ubrojenia terenu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-08 10:07

Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie aktualizacji Instrukcji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu wprowadzonej Zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-13 22:00

Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-13 22:01

Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 października 2014 w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro dot. dostawę materiałów promocyjnych (notesy, kalendarze, długopisy) w ramach projektu ...

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-14 07:55

Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 października 2014 w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na przeprowadzenie konferencji promocyjno-informacyjnej z Beneficjentami Ostatecznymi w ramach projektu ...

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-14 07:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6520
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-14 07:57

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112568
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony