Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XLVII/261/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż udziału 163879/242187 części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1A

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-20 10:05

UCHWAŁA NR XLVII/262/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 5

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-20 10:09

UCHWAŁA UCHWAŁA NR XLVII/263/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1A

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-20 10:11

UCHWAŁA NR XLVII/264/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1B

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-20 10:14

UCHWAŁA NR XLVII/265/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1E

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-20 10:16

UCHWAŁA NR XLVIII/266/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:25

UCHWAŁA NR XLVIII/267/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:30

UCHWAŁA NR XLVIII/268/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:34

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:37

UCHWAŁA NR XLVIII/270/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do procesu utworzenia spółdzielni socjalnej w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:45

UCHWAŁA NR XLVIII/271/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:48

UCHWAŁA NR XLVIII/272/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/261/2014 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż udziału 163879/242187 części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1A

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:51

UCHWAŁA NR XLVIII/273/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/262/2014 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 5

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:54

UCHWAŁA NR XLVIII/274/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1A

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 11:57

UCHWAŁA NR XLVIII/275/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/264/2014 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1B

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:00

UCHWAŁA NR XLVIII/276/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/265/2014 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1E

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:08

UCHWAŁA NR XLVIII/277/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 4505529326/6658447191 części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1A

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:10

UCHWAŁA NR XLVIII/278/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 5

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:13

UCHWAŁA NR XLVIII/279/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1A

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:16

UCHWAŁA NR XLVIII/280/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1B

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:19

UCHWAŁA NR XLVIII/281/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu – Dobrzyniu przy ulicy J.G. Koppa 1E

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-02-03 12:21

UCHWAŁA NR XLIX/282/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:20

UCHWAŁA NR XLIX/283/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:23

UCHWAŁA NR XLIX/284/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „GOLD SERWIS”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:25

UCHWAŁA NR XLIX/285/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przystąpienia do inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:27

UCHWAŁA NR XLIX/286/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:29

UCHWAŁA NR XLIX/287/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: „Szansa na aktywną integrację.”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:32

UCHWAŁA NR XLIX/288/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim w roku 2014

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:35

UCHWAŁA NR XLIX/289/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy"

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:37

UCHWAŁA NR XLIX/290/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:40

UCHWAŁA NR XLIX/291/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-03-06 10:42

UCHWAŁA NR L/292/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 13:53

UCHWAŁA NR L/293/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 13:56

UCHWAŁA NR L/294/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 13:58

UCHWAŁA NR L/295/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:00

UCHWAŁA NR L/296/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:03

UCHWAŁA NR L/297/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:06

UCHWAŁA NR L/298/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:09

UCHWAŁA NR L/299/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:12

UCHWAŁA NR L/300/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:16

UCHWAŁA NR L/301/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:18

UCHWAŁA NR L/302/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-04-07 14:22

UCHWAŁA NR LI/303/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-05-28 14:49

UCHWAŁA NR LII/304/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 09:34

UCHWAŁA NR LII/305/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 10:33

UCHWAŁA NR LII/306/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 10:35

UCHWAŁA NR LII/307/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 10:38

UCHWAŁA NR LII/308/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Golubsko- Dobrzyński porozumienia na rzeczrozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 10:52

UCHWAŁA NR LII/309/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 10:54

UCHWAŁA NR LII/310/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 10:55

UCHWAŁA NR LII/311/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 11:10

UCHWAŁA NR LII/312/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie uznania Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 11:13

UCHWAŁA NR LII/313/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-06-23 11:15

UCHWAŁA NR LIII/314/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-07-03 12:05

UCHWAŁA NR LIII/315/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-07-03 12:07

UCHWAŁA NR LIII/316/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-07-03 12:09

UCHWAŁA NR LIII/317/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-07-03 12:11

UCHWAŁA NR LIV/318/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-08-01 14:41

UCHWAŁA NR LIV/319/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-08-01 14:45

UCHWAŁA NR LV/320/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-09-17 08:37
 • zmodyfikował: Agnieszka Malon
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-17 08:38

UCHWAŁA NR LV/321/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-09-17 08:40

UCHWAŁA NR LV/322/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-09-17 08:42

UCHWAŁA NR LV/323/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-09-17 08:45

UCHWAŁA NR LVI/324/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-09-23 10:32

UCHWAŁA NR LVII/325/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-10-14 13:56

UCHWAŁA NR LVII/326/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2024

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-10-14 13:58

UCHWAŁA NR LVII/327/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-10-14 14:00

UCHWAŁA NR LVIII/328/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-11-10 11:12

UCHWAŁA NR LVIII/329/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-11-10 11:18

UCHWAŁA NR LVIII/330/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-11-10 11:20

UCHWAŁA NR LVIII/331/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-11-10 11:24

UCHWAŁA NR LIX/332/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-11-20 14:30

UCHWAŁA NR I.1.2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:30

UCHWAŁA NR I.2.2104
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:32

UCHWAŁA NR I.3.2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:34

UCHWAŁA NR I.4.2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:36

UCHWAŁA NR I.5.2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:38

UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:41

UCHWAŁA NR III/7/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:48

UCHWAŁA NR III/8/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki, kredytu lub obligacji, planowanych do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:50

UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:53

UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:55

UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 08:57

UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie lokali użytkowych będących własnością Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników lokali

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:01

UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:03

UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:05

UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:08

UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:10

UCHWAŁA NR III/17/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:12

UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:15

UCHWAŁA NR III/19/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:17

UCHWAŁA NR III/20/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:19

UCHWAŁA NR III/21/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ich liczebności i zakresu działania Komisji

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:31

UCHWAŁA NR IV/22/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2015-01-05 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21771
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-05 09:41

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12985927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony