Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr I/2/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:16

Uchwała nr I/3/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-16 12:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:19

Uchwała nr I/4/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 11:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:20

Uchwała nr I/5/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 09:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:21

Uchwała nr I/6/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:21

Uchwała nr I/7/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 08:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:22

Uchwała nr I/8/2002 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego oraz ich liczebności.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-16 12:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:23

Uchwała nr II/9/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie stąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:23

Uchwała nr II/10/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:24

Uchwała nr II/11/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 11:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:25

Uchwała nr II/12/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2002 r. sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:26

Uchwała nr II/13/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały XX/168/01 z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golubiu- Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 11:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:26

Uchwała nr II/14/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia.29 listopada 2002 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu nr XXVIII/221/02 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego .

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 12:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:27

Uchwała nr II/15/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko- Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 12:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:28

Uchwała nr III/16/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia. 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu nr XXVIII/221/02 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego .

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 13:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:29

Uchwała nr III/17/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/32/99 Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 14:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:30

Uchwała nr III/18/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/158/2000 Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków Zarządu oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-13 11:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:31

Uchwała nr III/19/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 1 w Golubiu- Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 13:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:32

Uchwała nr IV/20/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-13 12:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:33

Uchwała nr IV/21/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:34

Uchwała nr IV/22/03 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 14:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:35

Uchwała nr IV/23/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2003 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:37

Uchwała nr IV/24/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-13 12:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:40

Uchwała nr IV/25/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników przy Zespole Szkół Nr 1 w Golubiu- Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-11 11:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:41

Uchwała nr IV/26/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w rolnictwie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 08:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:43

Uchwała nr V/27/03 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:45

Uchwała nr V/28/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/261/02 Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 9 września 2002 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez Zarząd.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-13 14:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:45

Uchwała nr V/29/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:47

Uchwała nr V/30/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 10:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:48

Uchwała nr V/31/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-13 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:48

Uchwała nr VI/32/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2002.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:49

Uchwała nr VI/33/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:50

Uchwała VI/34/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 11:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:51

Uchwała nr VI/35/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 12:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-01 14:52

Uchwała nr VII/36/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu oraz stanowiska Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z zakresu bezrobocia na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:03

Uchwała nr VII/37/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003-2006”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 11:49

Uchwała VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na rok 2003 .

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 12:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:09

Uchwała nr VII/39/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2004 .

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 12:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:21

Uchwała nr VII/40/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 12:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:24

Uchwała nr VIII/41/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-27 11:33

Uchwała nr VIII/42/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie włączenia Policealnego Studium Zawodowego w Golubiu-Dobrzyniu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-27 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-27 12:28

Uchwała nr VIII/43/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie działań Zarządu Powiatu zmierzających do powierzenia innemu podmiotowi zadania z zakresu pomocy społecznej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-27 12:35

Uchwała nr IX/44/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-06 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-06 12:46

Uchwała nr IX/45/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Polska) z rejonem Plunge (Litwa).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-06 11:10

Uchwała nr IX/46/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-06 10:50

Uchwała nr IX/47/03 Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowiska dotyczącego utworzenia Urzędu Skarbowego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-06 11:27

Uchwała nr X/48/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-05 13:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 14:01

<b>Uchwała nr X/49/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-05 14:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 14:18

Uchwała nrXI/50/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-12-15 14:05

Uchwała nr XI/51/03 Rady Powiatu Golubsko –Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2004 roku .

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 14:12

U C H W A Ł A nr XI/52/03 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Golubiu – Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 14:17

Uchwała nr XI/53/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2001-2010

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 14:26

Uchwała nr XI/54/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia planu działań i zamierzeń Zarządu Powiatu na kadencję w latach 2002-2006.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 14:33

Uchwała nr XI/55/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2004-2006.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 14:57

UCHWAŁA nr XI/56/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko- Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 15:00

Uchwała nr XII/57/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Polska) z rejonem Plunge (Litwa).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-23 10:35

Uchwała nr XII/58/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-23 11:22

U C H W A Ł A nr XII/59/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko- Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-23 11:56

Uchwała nr XIII/60/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2003.

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 10:02

Uchwała nr XIII/61/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków Zarządu oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 09:54

Uchwała nr XIV/62/04 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2016

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-01-08 09:01

Uchwała nr XIV/63/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 08:50

Uchwała nr XIV/64/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 09:49

Uchwała nr XIV/65/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 09:40

Uchwała nr XIV/66/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 09:33

Uchwała nr XIV/67/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na rok 2004.

 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-02-09 09:26

Uchwała nr XV/68/04 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-07 14:15

Uchwała nr XV/69/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr XV/70/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-07 14:29

Uchwała nr XV/71/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-07 14:37

Uchwała nr XV/72/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia na rok 2004 Programu Współpracy Samorządu Powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-07 14:43

UCHWAŁA nr XV/73/04 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2004

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-07 14:51

Uchwała nr XVI/74/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2003.

pobierz treść uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-30 12:22

Uchwała nr XVI/75/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

pobierz treść uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-30 12:28

Uchwała nr XVI/76/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2004.

pobierz treść uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-30 12:34

Uchwała nr XVI/77/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Kowalewie Pomorskim.

pobierz treść uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-30 12:46

Uchwała nr XVI/78/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie włączenia Policealnego Studium Zawodowego w Kowalewie Pomorskim do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

pobierz treść uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-30 12:51

Uchwała nr XVII/79/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącego stanu dróg powiatowych oraz informacji z realizacji zadań.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 10:29
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/80/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 10:34
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/81/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2004.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 11:05
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/82/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2005 .

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 12:11
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/83/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania i kontroli zleconego zadania.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 12:16
pobierz treść Uchwały

UCHWAŁA nr XVII/84/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego .

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 12:19
pobierz treśc Uchwały

UCHWAŁA nr XVII/85/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego .

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 12:23
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/86/04 Rady powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za lata 2002 – 2003 .

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 12:45
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/87/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu i Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy z zakresu bezrobocia na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 12:58
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/88/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w Kowalewie Pomorskim , w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:10
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/89/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:14
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/90/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

pobierz treść Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-06 13:22
pobierz treść Uchwały

Uchwała nr XVII/91/04 Rady Powiaty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Wielgiem gm. Zbójno.

Uchwała nr XVIII/92/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2004.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-22 08:43

Uchwała nr XVIII/93/04 Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-22 08:36

Uchwała nr XVIII/94/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia13 września 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Pobierz treść uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-17 12:44

Uchwała nr XVIII/95/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na bezczynność organu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-22 08:30

Uchwała nr XVIII/96/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005, przekazywanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-22 08:52

Uchwała nr XVIII/97/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, przekazywanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-09-22 08:56

Uchwała nr XIX/98/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 12:48

Uchwała nr XIX/99/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 12:59

Uchwała nr XIX/100/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie przeniesienia własności mienia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 13:28

Uchwała nr XIX/101/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie utworzenia 4-letniego Technikum Rolniczego w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 13:32

Uchwała nr XIX/102/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie włączenia 4-letniego Technikum Rolniczego w Kowalewie Pomorskim do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 13:42

Uchwała nr XIX/103/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie utworzenia 4-letniego Technikum Ochrony Środowiska w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 13:47

Uchwała nr XIX/104/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie włączenia 4-letniego Technikum Ochrony Środowiska w Kowalewie Pomorskim do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-02 13:58

Uchwała nr XX/105/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2004.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-18 08:28

Uchwała nr XX/106/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-18 08:41

Uchwała nr XX/107/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2005 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-18 09:07

Uchwała nr XX/108/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powaitu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-11-18 09:37

Uchwała nr XXI/109/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 09:23

Uchwała nr XXI/110/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 09:49

Uchwała nr XXI/111/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planu działań i zamierzeń Zarządu Powiatu na kadencję w latach 2002 - 2006

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 10:13
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 10:18

Uchwała nr XXI/112/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu o stanie oświaty w placówkach oświatowych podległych pod Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 10:25
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 10:42

Uchwała nr XXI/113/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 10:52
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:02

Uchwała nr XXI/114/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:10
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:22

Uchwała nr XXI/115/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:32
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:38

Uchwała nr XXI/116/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:43
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:45

Uchwała nr XXI/117/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:48
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:50

Uchwała nr XXI/118/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:55
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2004-12-24 11:59

Uchwała nr XXII/119/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 11:41
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 11:47

Uchwała nr XXII/120/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 12:09

Uchwała nr XXII/121/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 12:24

Uchwała nr XXII/122/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 12:34

Uchwała nr XXII/123/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 12:44

Uchwała nr XXII/124/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 12:49

Uchwała nr XXII/125/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 13:14

Uchwała nr XXII/126/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku o zmianę kategorii dróg powiatowych

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-06 13:29

Uchwała nr XXIII /127/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania skargi na bezczynność Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-24 12:40

Uchwała nr XXIII/128/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ptrzyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-24 13:03

Uchwała nr XXIII/129/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-01-24 13:20
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 10:25

Uchwała nr XXIV/131/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 10:58

Uchwała nr XXIV/132/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 11:25

Uchwała nr XXIV/133/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatui Golubsko - Dobrzyńskiego oraz regulaminu tej Straży

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 11:53

Uchwała nr XXIV/134/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania i Gospodarowania Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 12:07

Uchwała nr XXIV/135/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca2005 r. w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu i Drektora Powiatowgo Urzędu Pracy z zakresu bezrobocia na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 13:21
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 11:46

Uchwała nr XXIV/136/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 13:38

Uchwała nr XXIV/137/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-03-31 14:22

Uchwała nr XXIV/138/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 08:18
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 08:21

Uchwała nr XXIV/139/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim w roku 2005, zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogów sprzętu jakie można dofinansować ze środków PFRON w ramach realizacji przez powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 09:43

Uchwała nr XXIV/140/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 10:14

Uchwała nr XXIV/141/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchmości stanowiącej własność powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 09:59

Uchwała nr XXIV/142/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na zarzut nienależytego wykonywania działań przez Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego Panią Henrykę Zawadzką.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 10:30

Uchwała nr XXIV/143/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 10:38

Uchwała nr XXIV/144/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 11:21

Uchwała nr XXIV/145/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 11:31

Uchwała nr XXIV/146/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów budowy fermy wielkostadnej, przemysłowej trzody chlewnej i ubojni na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 11:42

Uchwała nr XXV/147/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na 2005 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 12:42
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 12:43
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 12:48

Uchwała nr XXV/148/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 13:02
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 13:10

Uchwała nr XXV/149/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia na rok 2005 Programu Współpracy Samorządu Powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji programu za 2004 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 13:29
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 13:47

Uchwała nr XXV/150/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 14:29
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-01 14:33

Uchwała nr XXV/151/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na okres dłuższy niż 3 lata

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-04 08:03

Uchwała nr XXV/152/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia rezolucji wzywającej Sejm RP do wskazania środków finansowych, które powinny być przeznaczone dla SP ZOZ i SP ZOZ w likwidacji na pokrycie kosztów związanych z tzw. ustawą "203"

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-04 08:47

Uchwała nr XXV/153/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-04 09:03

Uchwała nr XXV/154/2005 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-04-04 09:14

Uchwała nr XXVI/155/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2004 rok

Uchwała nr XXVI/156/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-05-05 10:06

Uchwała nr XXVI/157/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-05-05 10:12

Uchwała nr XXVII/158/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-05-24 08:34

Uchwała nr XXVII/159/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2006

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-05-24 08:42

Uchwała nr XXVII/160/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-05-24 08:54

Uchwała nr XXVII/161/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-05-24 09:05

Uchwała nr XXVIII/162/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-06-20 11:20

Uchwała nr XXVIII/163/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-06-20 12:33

Uchwała nr XXIX164/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005

Uchwała nr XXIX/165/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, przekazywanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała nr XXIX/166/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006, przekazywanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała nr XXIX/167/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-07-04 12:53

Uchwała nr XXX/168/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-08-18 13:14

Uchwała nr XXX/169/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-08-18 13:25

Uchwała nr XXX/170/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-08-18 13:38

Uchwała nr XXX/171/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Uchwała nr XXX/172/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-08-18 14:18

Uchwała nr XXXI/173/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-08-29 13:55

Uchwała nr XXXII/174/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie pzryjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-09-16 13:54

Uchwała nr XXXII/175/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-09-16 14:07

Uchwała nr XXXII/176/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-09-16 14:25

Uchwała nr XXXIII/177/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-10-07 10:04

Uchwała nr XXXIII/178/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-10-07 10:11

Uchwała nr XXXIII/179/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-10-07 10:20

Uchwała nr XXXIII/180/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-11-04 08:52

Uchwała nr XXXIV/181/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2005

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-11-04 08:42

Uchwała nr XXXIV/182/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 październiak 2005 r. w sprawie skargi Waldemara Matyjasika na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-11-04 09:36

Uchwała nr XXXIV/183/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie skargi Franciszka Michalewicza dotyczącej prośby o interwencję w przyśpieszeniu sprawy o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-11-04 09:58

Uchwała nr XXXV/184/05 Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2005.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-12-12 10:22

Uchwała nr XXXV/185/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją zdarzeń w ramach „Europejskiej debaty publicznej”

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-12-12 10:29

UCHWAŁA Nr XXXV/186/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-12-12 10:32

Uchwała nr XXXV/187/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków, jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 C Golub-Dobrzyń – Radomin na odcinkach o długości 2,536 km” do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2005-12-12 10:36

Uchwała nr XXXVI/188/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2005.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-04 10:51

UCHWAŁA Nr XXXVI/189/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko- Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-04 10:57

UCHWAŁA Nr XXXVI/190/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu powołującą Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-04 11:02

Uchwała nr XXXVI/191/05 Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu - Dobrzyniu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-04 11:05

Uchwała nr XXXVII/192/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2005.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 08:47

Uchwała nr XXXVII/193/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu działań i zamierzeń Zarządu Powiatu na kadencję w latach 2002-2006.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 08:51
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 08:54

Uchwała nr XXXVII/194/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2004 oraz I półrocze 2005 roku.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 08:58

Uchwała nr XXXVII/195/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 09:02
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 09:02

Uchwała nr XXXVII/196/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 09:05

Uchwała nr XXXVII/197/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Soszyńskiej na Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 09:08

Uchwała nr XXXVII/198/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na Zarząd Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 09:10

Uchwała nr XXXVII/199/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Grabowskiego na Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-09 09:12

Uchwała nr XXXVIII/200/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-19 08:40
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-01-19 08:40

Uchwała Nr XXXIX/201/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 10:03

Uchwała nr XXXIX/202/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie procedury wyboru banku na obsługę bankową budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 10:31

Uchwała nr XXXIX/203/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 10:43
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 11:00
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 11:04

Uchwała nr XXXIX/204/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2006, zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 11:25

Uchwała nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z zakresu bezrobocia na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 11:41
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-06 08:19

Uchwała nr XXXIX/206/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2005.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 11:50
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 11:56

Uchwała nr XXXIX/207/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 12:04
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 12:07

Uchwała nr XXXIX/208/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 12:12
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 12:27

Uchwała nr XXXIX/209/06 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 12:43
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 12:47

Uchwała nr XXXIX/210/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia na rok 2006 Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu za rok 2005.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 13:00
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 13:38
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 13:55

Uchwała nr XXXIX/211/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 14:14

Uchwała nr XXXIX/212/06 Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 14:25

Uchwała nr XXXIX/213/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ponowionej skargi Andrzeja Skubiszaka na Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 14:32
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-06 07:54

Uchwała nr XXXIX/214/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Grabowskiego na Panią Halinę Dąbrowską Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 14:53

Uchwała nr XXXIX/215/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Szulczewskiego na Panią Halinę Dąbrowską Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-04-05 14:59
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-05-08 09:29

Uchwała nr XXXX/216/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za 2005 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-05-08 09:55

Uchwała nr XXXX/217/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2007 .

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-05-08 10:09

Uchwała nr XXXX/218/06 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu powołującą Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-05-08 10:36

Uchwała nr XXXX/219/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 r.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-05-08 11:05

Uchwała nr XXXX/220/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Mirosławy Mirowskiej na Wicestarostę – Jana Kuźmińskiego, dotyczącej zaniedbania i nienależytego załatwienia interesu skarżącej.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-05-08 11:13

Uchwała nr XLI/222/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006.

Uchwała nr XXXX/221/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie skargi Franciszka Michalewicza na Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-05-08 11:21

Uchwała nr XLI/222/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-06-08 10:29

Uchwała nr XLI/223/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-06-08 10:43
Uchwała nr XLVI/247/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do roku 2015.

Uchwała nr XLI/224/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-06-08 11:51

Uchwała nr XLI/225/06 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-06-08 12:07

Uchwała nr XLI/226/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia opinii projektu utworzenia w Golubiu – Dobrzyniu Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Uchwała nr XLII/227/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 11:12

Uchwała nr XLII/228/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 11:59

Uchwała nr XLII/229/06 Rady Powiatu w Golubiu- Dobrzyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Golubiu Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 12:03

Uchwała nr XLII/230/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 12:35

Uchwała nr XLII/231/06 Rady Powiatu Golubiu- Dobrzyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 12:15

Uchwała nr XLII/232/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych studenstudentów w roku akademickim 2006/2007 przekazywanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków EuropejjskiegoSpołecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 13:29

Uchwała nr XLII/233/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku szkolnym 2006/2007

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 13:43

Uchwała nr XLII/234/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: utworzenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 13:51

Uchwała nr XLII/235/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: utworzenia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 14:11

Uchwała nr XLII/236/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-07-19 14:18

Uchwała nr XLIII/237/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-18 14:39

UCHWAŁA NR XLIV/238/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-18 14:46
UCHWAŁA NR XLIV/239/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń - Radomin na odcinku o długości 2,536 km "ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego poprzez wydanie weksla in blanco.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-19 08:02

Uchwała nr XLV/240/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-19 08:09

Uchwała nr XLV/241/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 września 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku .

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-19 08:16

UCHWAŁA NR XLV/242/06 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-19 08:18

Uchwała nr XLV/243/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-19 08:21

Uchwała nr XLV/244/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kowalewie Pomorskim.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-09-19 08:23

Uchwała nr XLV/245/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-18 14:21
Uchwała nr XLVI/246/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-20 09:07
Uchwała nr XLVI/247/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do roku 2015.
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-20 09:48
Uchwała nr XLVI/248/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie przekształcenia techników wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w Technikum
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-20 09:59
Uchwała nr XLVI/249/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007 przekazywanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-20 10:03
Uchwała nr XLVI/250/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości /maturalnego prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku szkolnym 2006/2007
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-20 10:15
Uchwała nr XLVI/251/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-20 10:21
Uchwała nr XLVI/252/06 Rady Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 10 października 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2006-10-27 08:29
Uchwała nr XLVII/253/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2006.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 230029
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 10:20

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony