Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6.

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 lutego 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie powołania Komisji Powiatowej do przeprowadzenia II etapu "III Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu" skierowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.03.2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.03.2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2013r. w sprawie organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz określenia sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przejęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)

Zarządzenie Nr 10 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących mienie komunalne Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na przwóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do najbliższego szpitala posiadającego prosektorium, w którym przeprowadzona zostanie sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu, wskazanego przez Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie Nr 12 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Parafii Katolickiej p.w. Św. Marcina we Wrockach

Zarządzenie Nr 13 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 września 2013 r.w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań wyjaśniających związanych z przejęciem Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie Nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2007 powołującego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i zakresu jego działania

Zarządzenie Nr 15 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie Nr OR.120.16.2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14.10.2012r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie Nr 17 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie Nr 18 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Gminie Ciechocin

Zarządzenie Nr 19 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Gminie Kowalewo Pomorskie

Zarządzenie Nr 20 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 05 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9838
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-12-30 14:22

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112513
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony