Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII/194/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2012-2020

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-02-07 09:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:38

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-02-07 09:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:38

UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-02-07 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:42

UCHWAŁA NR XXXIII/197/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-02-07 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:43

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-02-07 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:43

UCHWAŁA NR XXXIV/199/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:44

UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:45

UCHWAŁA NR XXXIV/201/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:47

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:47

UCHWAŁA NR XXXIV/203/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:48

UCHWAŁA NR XXXIV/204/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:49

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do realizacji projektu partnerskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-03-06 14:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-12 14:40

UCHWAŁA NR XXXV/206/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 09:54

UCHWAŁA NR XXXV/207/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 09:59

UCHWAŁA NR XXXV/208/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:01

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:04

UCHWAŁA NR XXXV/210/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:07

UCHWAŁA NR XXXV/211/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:09

UCHWAŁA NR XXXV/212/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:11

 

UCHWAŁA NR XXXV/213/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:14

UCHWAŁA NR XXXV/214/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:21

UCHWAŁA NR XXXV/215/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu –Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:23

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:25

UCHWAŁA NR XXXV/217/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:27

UCHWAŁA NR XXXV/218/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:31

UCHWAŁA NR XXXV/219/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie wyboru delegatów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-04 10:33

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-04-26 11:19

UCHWAŁA NR XXXVII/221/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-06-12 08:59

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie udziału w „Przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-06-12 09:03

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za
rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-01 14:46
 • zmodyfikował: Agnieszka Malon
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-01 14:48

UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 08:28

UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 08:47

UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2013 – 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 08:53

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 08:56

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 08:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Malon
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-04 08:53

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu –Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 09:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Malon
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-02 09:19

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-02 09:24

UCHWAŁA NR XXXIX/231/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-07-25 07:51

UCHWAŁA NR XXXX/232/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-09-02 07:53

UCHWAŁA NR XXXX/233/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu
Golubsko–Dobrzyńskiego na okres powyżej trzech lat

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-09-02 07:58

UCHWAŁA NR XLI/234/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 8 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-14 09:33

UCHWAŁA NR XLII/235/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:38

UCHWAŁA NR XLII/236/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:42

UCHWAŁA NR XLII/237/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego, na okres powyżej trzech lat

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:45

UCHWAŁA NR XLII/238/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:48

UCHWAŁA NR XLII/239/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr. geodezyjnym 299/2, położonej w obrębie Podzamek Golubski, gmina Golub – Dobrzyń, na potrzeby infrastrukturalne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dziedzinie transportu - droga

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:51

UCHWAŁA NR XLII/240/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:54

UCHWAŁA NR XLII/241/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 13:58

UCHWAŁA NR XLII/242/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-10-30 14:03

UCHWAŁA NR XLIII/243/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-11-27 09:29

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-11-27 09:33

UCHWAŁA NR XLIII/245/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Umiem lepiej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-11-27 09:36

UCHWAŁA NR XLIII/246/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Szkoła sukcesu zawodowego IV”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-11-27 09:41
 • zmodyfikował: Agnieszka Malon
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-27 09:43

UCHWAŁA NR XLIV/247/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-12-13 11:40

UCHWAŁA NR XLIV/248/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-12-13 11:45

UCHWAŁA NR XLIV/249/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-12-13 11:51

UCHWAŁA NR XLIV/250/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-12-13 11:55

UCHWAŁA NR XLV/251/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:15

UCHWAŁA NR XLVI/252/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:19

UCHWAŁA NR XLVI/253/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:23

UCHWAŁA NR XLVI/254/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na rok 2014

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:29

UCHWAŁA NR XLVI/255/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:33

UCHWAŁA NR XLVI/256/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 – Rozwój komercyjnych e-usług)

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:40

UCHWAŁA NR XLVI/257/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do wspólnej realizacji inwestycji z Gminą Golub- Dobrzyń

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:45

UCHWAŁA NR XLVI/258/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych będących własnością Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych najemców

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:50

UCHWAŁA NR XLVI/259/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-03 14:53

UCHWAŁA NR XLVI/260/2013
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2014-01-07 10:04

Opis strony

Uchwały Rady Powiatu z 2013 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18414
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-01-07 10:05

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony