Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                 Golub-Dobrzyń, 13.07.2012r

 PCPR.272.2.2012

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę :

Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2.

Nr sprawy: PCPR.272.2.2012

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Ośrodek Kształcenia i Promocji

„Edukator” ul. Plac 1000-lecia 25,

87-400 Golub-Dobrzyń

Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza spośród prawidłowo złożonych ofert.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nu-

mer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto/liczba punktów

1

Centrum Kształcenia Dorosłych

ul. Szkolna 37

87-400 Golub-Dobrzyń

 

  48.000,00 zł /86,07 pkt. 

2

Ośrodek Kształcenia i Promocji

„Edukator” ul. Plac 1000-lecia 25,

87-400 Golub-Dobrzyń

 

  41.315,00 zł/100 pkt.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-23 14:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-23 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5700
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-23 14:10

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976148
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony