Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol Jednostka kontrol. /Termin przepr. kontroli Temat kontroli  Odpowiedź Urzędu
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy WINB-7730.3.2011 /Protokół niedostępny/ Starostwo Powiatowe /25-30.05.2011 Kontrola doraźna Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu / SP-III-K.44.1.1.2011 /Protokół niedostępny/ Starostwo Powiatowe  Kontrola projektu nr POKL.09.02.00-04-024/09, "Dzisiaj uczeń, jutro poszukiwany fachowiec na rynku pracy"

OR,SSiO.1710.3.2011

/Pismo niedostępne/

Archiwum Państwowe w Toruniu, zalecenia pokontrolne zn. sprawy: III 402-4/11 Starostwo Powiatowe kontrola archiwum zakładowego OR,SSiO.1710.2.2011
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu SP-III-K.44.47.2011 /Protokół niedostępny/ Starostwo Powiatowe Kontrola projektu nr POKL.09.01.02-04-020/09

OR,SSiO.4341/9/11 i OR,SSiO.4341.10/11

/Pisma niedostępne/

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy / WCFE-IV.431.32.6.2011.JJ,EP Protokół niedostępny/ Starostwo Powiatowe Kontrola problemowa zabezpieczenia trwałości zadań w ramach ZPORR projekt nr Z/2.04/III/3.1/427/05 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Radomin na odcinku o długości 2,536 km" Priorytet 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) -
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy / WCFE-V.431.14.4.2011.DJ Starostwo Powiatowe Kontrola problemowa projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 nr umowy: 1P/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r. pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki-Golub-Dobrzyń w km od 11+590 do 13+045" -

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/WSPN.I.1611.8.2011/

Starostwo Powiatowe Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego w okresie od 01.01.2009 - 10.09.2011 OR,SSiO.1710.7.2012

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-16 13:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-16 14:29
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-16 14:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19079
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-16 14:29

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989119
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony