Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol Jednostka kontrolowana/Termin przeprowadzenia kontroli Temat kontroli  Odpowiedź Urzędu
Oddział Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O-02-OKW-0940-1/10/JS Powiat Golubsko-Dobrzyński Kontrola problemowa w zakresie realizacji umowy nr WRR/000066/02/D z dnia 06.08.2008r. zawartej w ramach "Programu wyrównywania różnic  między regionami" OR,SSiO.0911-1/2010
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego WINB-0934/3/10 Powiat Golubsko-Dobrzyński Kontrola w zakresie działania jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, badanie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w 2009 r. OR,SSiO.0911-2/10
Wojewoda Kujawsko-Pomorski WFB.III.0932-12/10 Powiat Golubsko-Dobrzyński Prawidłowość wykorzystania przez powiat dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej OR,SSiO.0911-3/10
Wojewoda Kujawsko-Pomorski WSPN.DT.0932-1/10 Starostwo Powiatowe Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz stan aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa OR,SSiO.0911-4/2010
Regionalana Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy RIO-KF-4104-21/2010 Starostwo Powiatowe Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych powiatu OR,SSiO.0911-5/10

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-12 09:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-23 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-23 14:04

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989774
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony