Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10.01.2012 r. w sprawie wydzielenia konta bankowego.

Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do lokali mieszkalnych i użytkowych dla budynku położonego przy ul. Plac Wolności 6 w Kowalewie Pomorskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.01.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki na pokrycie kosztów ogrzewania w budynku położonym przy ul. Plac Wolności 6 w Kowalewie Pomorskim.

Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23.01.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.03.2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.04.2012 r. w sprawie organizacji i zasad korzystania z poczty elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.05.2012 r. w sprawie powołania, organizacji i zadań Powiatowego Sztabu Operacyjnego ds. koordynacji na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego przedsięwzięć związanych z Finałowym Turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6 oraz powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium w pierwszym przetargu ustnym niograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6.

Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia diagnozy i oceny sytuacji społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim pod kątem potrzeb lokalnego społeczeństwa w zakresie korzystania z usług środowiskowych domów samopomocy.

Zarządzenie nr 11a/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej udzielanej na wniosek

Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali, pomieszczeń oraz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, gmina Zbójno.

Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowiska: wychowawca, pedagog oraz pracownik socjalny w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 05 września 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 17/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 18/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6

Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie nr 20/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 21/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Zarządzenie nr 22/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 05.12.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6

Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Powiatowej do przeprowadzenia II etapu "II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu" skierowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjanlnych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Zarządzenie nr 25/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 24/2008 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.12.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Opis strony

Zarządzenia Starosty z 2012 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:50

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112479
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony