Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-12 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 08:20

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-14 14:25

UCHWAŁA Nr XVIII/106/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-12 13:20

UCHWAŁA Nr XVII/107/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-12 13:26

UCHWAŁA NR XIX/108/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:02

UCHWAŁA NR XIX/109/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:06

UCHWAŁA NR XIX/110/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji w roku 2012  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:09

UCHWAŁA NR XIX/111/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:12

UCHWAŁA NR XIX/112/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:15

UCHWAŁA NR XIX/113/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:18

UCHWAŁA NR XIX/114/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego im. Anny Wazówny wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:22

UCHWAŁA NR XIX/115/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr 2 o trzyletnim okresie kształcenia wchodzącego w skład Zespołu Szkól Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:25

UCHWAŁA NR XIX/116/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Golubiu-Dobrzyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:32

UCHWAŁA NR XIX/117/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Wieczorowego Technikum Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu wchodzącego w skład Zespołu Szkól Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:35

UCHWAŁA NR XIX/118/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkól Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:37

UCHWAŁA NR XIX/119/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkól Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:40

UCHWAŁA NR XIX/120/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Lecha Wałęsy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:42

UCHWAŁA NR XIX/121/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego im. Lecha Wałęsy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:45

UCHWAŁA NR XIX/122/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego im. Lecha Wałęsy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:48

UCHWAŁA NR XIX/123/2012 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-03-13 08:51

UCHWAŁA NR XX/124/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:18

UCHWAŁA NR XX/125/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:25

UCHWAŁA NR XX/126/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za rok 2011

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:29

UCHWAŁA NR XX/127/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za rok 2011

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:35

UCHWAŁA NR XX/128/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za rok 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:42

UCHWAŁA NR XX/129/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:50

UCHWAŁA NR XX/130/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim w roku 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:53

UCHWAŁA NR XX/131/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012- 2014

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 08:58

UCHWAŁA NR XX/132/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:02

UCHWAŁA NR XX/133/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:07

UCHWAŁA NR XX/134/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy za rok 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:12

UCHWAŁA NR XX/135/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:22

UCHWAŁA NR XX/136/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:25

UCHWAŁA NR XX/137/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015 w roku 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:27

UCHWAŁA NR XX/138/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:32

UCHWAŁA NR XX/139/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-04-10 09:36

UCHWAŁA Nr XXI/140/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:18

UCHWAŁA Nr XXI/141/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2011

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:27

UCHWAŁA Nr XXI/142/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:31

UCHWAŁA Nr XXI/143/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  przyznania dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:35

UCHWAŁA Nr XXI/144/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:38

UCHWAŁA Nr XXI/145/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: „Szansa na aktywną integrację”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:42

UCHWAŁA Nr XXI/146/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr X/58/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2007 r.

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:55

UCHWAŁA Nr XXII/147/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawności naliczania płatności z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-01 09:58

UCHWAŁA NR XXIII/148/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-22 13:48

UCHWAŁA NR XXIII/149/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Wielgiem, gmina Zbójno

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-06-22 13:51

UCHWAŁA NR XXIV/150/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 10:54

UCHWAŁA NR XXIV/151/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:28

UCHWAŁA NR XXIV/152/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego im. Anny Wazówny mieszczącego się w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. PTTK 28

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:33

UCHWAŁA NR XXIV/153/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr 1 mieszczącego się w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. PTTK 28

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:38

UCHWAŁA NR XXIV/154/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr 2 o trzyletnim okresie kształcenia mieszczącego się w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:40

UCHWAŁA NR XXIV/155/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Golubiu – Dobrzyniu mieszczącej się w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 31

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:54

UCHWAŁA NR XXIV/156/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie likwidacji Wieczorowego Technikum Rolniczego w Golubiu – Dobrzyniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 14:57

UCHWAŁA NR XXIV/157/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 mieszczącej się w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 15:07

UCHWAŁA NR XXIV/158/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Lecha Wałęsy mieszczącej się w  Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 15:09

UCHWAŁA NR XXIV/159/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim mieszczącego się w Kowalewie Pomorskim,ul. Św. Mikołaja 6

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 15:12

UCHWAŁA NR XXIV/160/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego im. Lecha Wałęsy mieszczącego się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 6

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 15:14

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej z siedzibą w Wielgiem, gmina Zbójno

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 15:16

UCHWAŁA NR XXIV/162/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-07-03 15:20

UCHWAŁA Nr XXV/163/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO–DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-08-06 14:18

UCHWAŁA Nr XXV/164/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO–DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-08-06 14:23

UCHWAŁA Nr XXV/165/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO–DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-08-06 14:26

UCHWAŁA Nr XXV/166/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO–DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-08-06 14:29

UCHWAŁA Nr XXV/167/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO–DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-08-06 14:33

UCHWAŁA Nr XXV/168/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO–DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-08-06 14:36

UCHWAŁA NR XXVI/169/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-09-04 09:13

UCHWAŁA NR XXVI/170/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-09-04 09:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:25

UCHWAŁA NR XXVII/171/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-08 08:47

UCHWAŁA NR XXVII/172/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-08 08:49

UCHWAŁA NR XXVII/173/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr I/6/10 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-08 08:53

UCHWAŁA NR XXVII/174/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych oraz
wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-08 09:00

UCHWAŁA NR XXVII/175/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-08 09:04

UCHWAŁA NR XXVII/176/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-08 09:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:24

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-10-16 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:23

UCHWAŁA NR XXIX/178/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-11-06 09:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:23

UCHWAŁA NR XXIX/179/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-11-06 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:23

UCHWAŁA NR XXIX/180/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2012

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-11-06 09:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:22

UCHWAŁA NR XXIX/181/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu administracyjnego stanowiącego własność Skarbu
Państwa na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-11-06 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:22

UCHWAŁA NR XXX/182/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-11-26 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:22

UCHWAŁA NR XXXI/183/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-12-27 08:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:21

UCHWAŁA NR XXXI/184/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych będących własnością
Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych najemców

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-12-27 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:21

UCHWAŁA NR XXXII/185/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:21

UCHWAŁA NR XXXII/186/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 14:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:20

UCHWAŁA NR XXXII/187/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego na rok 2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:20

UCHWAŁA NR XXXII/188/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych
przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 14:58

UCHWAŁA NR XXXII/189/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego
usunięcia

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 15:00

UCHWAŁA NR XXXII/190/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-
Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 15:02

UCHWAŁA NR XXXII/191/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 15:04

UCHWAŁA NR XXXII/192/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok
2013

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 15:07

UCHWAŁA NR XXXII/193/2012
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Szkoła sukcesu zawodowego III”,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2013-01-04 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-03-04 12:25

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977094
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony