Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PCPR.272.4.2011r                                                              Golub-Dobrzyń,26.09.2011r.                        

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 

                                         

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  działając na podst. art. 38 ust.1 pkt.3 i ust 2 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010  Nr 113 poz. 759  z późn. zm.) udziela  odpowiedzi na następujące pytania :


1.Czy wśród osób niepełnosprawnych znajdują się osoby niepełnosprawne umysłowo?  Jaki jest stopień niepełnosprawności fizycznej?  Czy osoby te poruszają się o własnych siłach, czy na wózku inwalidzkim?  Czy mogą wykonywać czynności wymagające sprawności manualnej, w szczególności czy mogą pisać?

ad.1

Beneficjenci  projektu( w sumie  5 osób) to osoby upośledzone umysłowe posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, poruszają się samodzielnie. Sprawne manualnie.

 

2.Czy zajęcia z doradcą i z psychologiem mają być prowadzone wyłącznie indywidualnie, czy część zajęć (np. 2 godz.) może być prowadzona wspólnie dla całej grupy?

ad.2

Zajęcia mogą być prowadzone grupowo pod warunkiem , że każda z osób będzie obecna na 5 godzinach. W przeciwnym razie należy odrębnie zorganizować zajęcia dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie uczestniczyły w zajęciach grupowych.
 

3.Czy kurs florystyczny może być w całości prowadzony w formie zajęć grupowych

ad. 3

Zajęcia mogą zostać zorganizowane grupowo.
 

4.Czy Zamawiający wymaga, aby usługi cateringowe były świadczone w miejscu prowadzenia zajęć teoretycznych, czy dopuszcza przejście grupy do innego miejsca?

ad.4

Zamawiający dopuszcza  przejście grupy do innego miejsca.

 

                                                               Kierownik PCPR

                                                       Małgorzata Badźmirowska

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-09-26 14:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-26 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 613
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-26 14:19

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12863109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 20:38

Stopka strony