Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                 Golub-Dobrzyń, 04.07.2011r

 

PCPR.272.2.2011

                                              MODYFIKACJA

Działając na podst.art.38 ust.4,4a i art.12a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) Prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dot.

Przeprowadzenia usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 

 

wprowadza się zmianę – dotyczącą załącznika Nr 1( tabela), który otrzymuje brzmienie:

 

                                                                                               Załącznik .nr 1

                                                                                               do SIWZ PCPR.272.2.2011                                                                               

 

Przedmiot zamówienia.

 

 

Lp. dotyczy jednej osoby

 

Kurs

Kurs

Opiekun

Ilość dzieci przewidziana do opieki podczas kursu.

1

 

kasy fiskalne

 

florystyczny, komputerowy podstawowy

 

 

2

 

kasy fiskalne

 

komputerowy zaawansowany

 

 

3

 

kasy fiskalne

 

komputerowy podstawowy

 

1 dziecko

4

 

księgowość zaawansowana

ABC przedsiębiorczości

 

 

5

 

kosmetyczny

kasy fiskalne

 

 

6

 

florystyczny

komputerowy podstawowy, kasy fiskalne

 

 

7

 

komputerowy podstawowy

komputerowy zaawansowany

 

 

8

 

księgowość podstawy

komputerowy zaawansowany

 

3 dzieci

9

 

kasy fiskalne

komputerowy podstawowy

 

1 dziecko

10

 

florystyczny

kasy fiskalne

 

 

11

 

kasy fiskalne

fryzjerski

 

2 dzieci

12

 

cukierniczy

kasy fiskalne

 

 

13

 

komputerowy zaawansowany

 

 

 

14

 

komputerowy podstawowy

 

Opiekun

 

15

 

wózki widłowe

komputerowy podstawowy

 

 

16

 

ochrony i monitoringu

 

komputerowy zaawansowany

 

 

17

 

komputerowy podstawowy

 

 

 

18

 

fryzjerski

 

 

 

19

 

komputerowy zaawansowany

 

 

 

20

 

komputerowy zaawansowany

 

 

 

21

 

Koparko-ładowarki

 

 

 

22

 

Koparko-ładowarki

 

 

 

23

 

wózki widłowe

 

 

 

24

 

kasy fiskalne

 

 

 

 

zmiany w przedmiocie zamówienia (s.3 SIWZ) :

Poprawia się błąd komputerowy w opisie dotyczącym kursu fryzjerskiego

jest :  fryzjerski ( 1 osoba).

Winno być : fryzjerski ( 2 osoby).

oraz  zmianę :

Jest: „Zamawiający przewiduje  uczestnictwo 5 opiekunów osób niepełnosprawnych.”

Winno być :Zamawiający przewiduje  uczestnictwo 1 opiekuna osoby 

                      niepełnosprawnej.”

Wprowadza się zmianę w terminie realizacji zamówienia (s.4 SIWZ)

 

3.TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Jest :

„Termin realizacji zamówienia do 01.09.2011r.”

Winno być:

„Termin realizacji zamówienia do 30.09.2011r.”

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  powoduje przedłużenie terminu składania ofert  w postępowaniu.

Termin składania ofert upływa  12.07.2011r g.10.00  

Oferty należy zaadresować:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. J.G.Koppa1

 87–400Golub–Dobrzyń

z dopiskiem:

„Przetarg –usługa szkolenia. Nie otwierać przed 12.07.2011r g. 10.05”

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2011r, o godz. 10.05, w siedzibie Zamawiającego – pokój Kierownika.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-07-04 11:34
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-07-04 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 980
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-04 11:35

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977256
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony