Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę artykułów spożywczych w 20011/2012 r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

Nr sprawy: 342/1/2/2011

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych,  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę 

Część. III -NABIAŁ

Nazwa firmy i adres. .Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „AGROMLECZ” 87-600 LIPNO ul. 3Maja 32

Cena brutto –  15225,35 /pkt.100

Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu złożono w tej części postępowania jedną ofertę, która była najkorzystniejsza cenowo.

Część. II, VI, VII –DRÓB i PODROBY, MIĘSO, WĘDLINY   

Nazwa firmy i adres;Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Rudunki 25,87-700 Aleksandrów Kujawski

Cena brutto –  13765,67/pkt. 100

Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu złożono w tej części postępowania jedną ofertę, która była najkorzystniejsza cenowo

Część.VIII-PIECZYWO

Nazwa firmy i adres:Zakład Cukierniczo-Piekarniczy JASZEWSCY Sp.jawna,ul Rypińska 13a,87-600 Lipno

Cena brutto-   7131,00 /pkt. 100

Nazwa firmy i adres: Piekarnia” ANIA” Ryszard Krzyżek ,Agnieszka Grela ,Mariusz Krzyżek Białkowo, 87-400 Golub-Dobrzyń

Cena brutto-   7942,00/pkt.90

Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu złożono w tej części postępowania dwie oferty, wybrano  najkorzystniejszą cenowo

Część.IX -JAJA

Nazwa firmy i adres:Zielona Puszcza,Radosław Wiśniewski, ul. Rzemieślnicza 6 87-162 Lubicz

Cena brutto- 1160,00 /pkt. 100                       

 Uzasadnienie wyboru : w postępowaniu złożono w tej części postępowania jedną ofertę, która była najkorzystniejsza cenowo

Część.XIII-WARZYWA

Nazwa firmy i adres;Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Wojciech Kalemba,Podzamek Golubski 23,87-400 Golub-Dobrzyń

Cena brutto-  11770,00/pkt. 100

Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu złożono w tej części postępowania jedną ofertę, która była najkorzystniejsza cenowo

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp  Zamawiający  informuje ,że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego uczestnika postępowania.
3. Działając na podst,  art. 93 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w następujących częściach:

Część.  I, IV, V, X, XI, XII 

Uzasadnienie faktyczne:

W wyżej wymienionych częściach postępowania nie została złożona żadna oferta  od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie prawne:

art. 93, ust. 1. pkt.1)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Dyrektor SOSW w Wielgiem

   mgr Hanna Wiśniewska

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-06-20 12:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2088
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-20 12:02

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961068
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony