Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr ORSSiO.120.1.2011 z dnia 10.01.2011 r. w sprawie zniesienia materiałów zawierających informacje niejawne

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.2.2011 z dnia 12.01.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro (sprawa OR,SSiO.272.1.2011.MN) dot. dostawy materiałów eksploatacyjnych w 2011 roku dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.3.2011 z dnia 12.01.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro (sprawa TI.272.1.2011.KR) dot. dostawy materiałów biurowych w 2011 roku dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.4.2011 z dnia 25.01.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 9/2009 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.5.2011 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie wydzielenia numeru konta bankowego

Pobierz


Ogłoszenie z dnia 14.02.2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2011

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.7.2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie określenia przesyłek wpływających nie otwieranych przez Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.8.2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.9.2011 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.10.2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999 r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.11.2011 z dnia 18.02.2011 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.12.2011 z dnia 04.03.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999 r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.13.2011 z dnia 08.03.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro (sprawa OR,SSiO.272.2.2011.MN) dot. dostawy centrali telefonicznej z wyposażeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.14.2011 z dnia 23.03.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 15/09 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr ORSSiO.120.15.2011 z dnia 13.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.16.2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999 r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu.

Pobierz

Zarządzenie nr ORSSiO.120.17.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw w dniu 21 listopada 2010r., wydzielenia z niej materiałów archiwalnych i niearchiwalnych, przygotowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia oraz przekazania dokumentacji Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Pobierz


Zarządzenie nr ORSSiO.120.18.2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

Pobierz

Zarządzenie nr ORSSiO.120.19.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro dot. usługi pn. "Wykonanie planów urządzenia lasu dla Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i Gminy Radomin oraz wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000"

Pobierz

Ogłoszenie nr 20/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Pobierz

Zarządzenie Nr 20a/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.05.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

Pobierz

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999 r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Ogłoszenie Nr 22 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 lipca 2011 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję 2011-2015

Pobierz

Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników Starosta Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 24/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13.09.2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2011-2015.

Pobierz

Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie powołania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

Pobierz

Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Pobierz

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.10.2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego Starostwa Powiatowego oraz z samochodów służbowych jednostek organizacyjnych powiatu.

Pobierz

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Pobierz

Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Powiatowej do przeprowadzenia II etapu "II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu" skierowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Pobierz

Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.12.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro (sprawa OR.272.1.2011.MN) dot. dostawy oprogramowania antywirusowego dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Pobierz
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-04-07 10:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-12 17:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:48

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112503
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony