Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-22 15:15

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Dostawa okien PCV i stolarki drzwiowej.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 13:12

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Dostawa materiałów budowlanych - cz. I Chemia

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:54

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Dostawa materiałów budowlanych - cz. II Płytki

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:52

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla następujących obrębów gminy Ciechocin: Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Morgowo, Nowa Wieś, Piotrkowo, Rudaw, Świętosław.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:47

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-03 15:17
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-05 15:06

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia turnusu wypoczynkowo-zdrowotnego (rehabilitacyjnego) dla osób niepełnosprawnych.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-19 15:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-05 15:08

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. Przeprowadzenia usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-14 15:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 15:22

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę artykułów spożywczych w 2011/2012 r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-20 12:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 18:39

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę :
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

/więcej.../

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-29 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 15:14

 

                                                                                 Golub-Dobrzyń, 23.03.2011r

TI.272.1.2011.HK

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę :

ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – ZASOBEM  MIESZKALNYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ  POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Inwestycjno -Handlowe INWEST- SATELIT, ul. Rynek 17 87-400 Golub-Dobrzyń.

Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po przeprowadzonym badaniu  została uznana za spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz zgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jako jedyna ważna oferta została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-31 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-31 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2281
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-12-22 15:16

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965057
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony