Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 1/1/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 listopada 2010r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

Uchwała nr 2/2/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu
współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 oraz przyjęcia
projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. 

Uchwała nr 2/3/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 grudnia 2010r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na "Dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG dla samochodów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego" na rok 2011.

Uchwała nr 4/4/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2010r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 4/5/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2010r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

Uchwała nr 5/6/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2010r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

Uchwała nr 6/7/10
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
Pana Jarosława Zakrzewskiego do zawarcia umowy na dostawę materiałów i artykułów
biurowych w roku 2011 z firmą "GSK" S.Grykalowska & S.Koszewski, ul. Kościuszki 7, 87-200 Wąbrzeźno.

Uchwała nr 8/8/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2011r.

w sprawie okreslenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-26 14:07

Uchwała nr 10/9/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lutego 2011r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-21 14:45

Uchwała nr 10/10/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011, 2011/2012 i 2012/2013"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-21 14:49

Uchwała nr 11/11/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-06 15:14

Uchwała nr 11/12/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego, do zawarcia umowy na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-06 15:18

Uchwała nr 12/13/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego, do zawarcia umowy na "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011, 2011/2012 i 2012/2013"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-06 15:20

Uchwała Nr 14/14/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-15 12:13

Uchwała Nr 14/15/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-15 12:17

Uchwała Nr 14/16/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-15 12:17

Uchwała Nr 14/17/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina
Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Likwidacja przełomów na drogach powiatowych
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-15 12:18

Uchwała Nr 14/18/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2011r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu Pani Kingi Olejnik
do zawarcia umowy dotacji na dofinansowanie konkursu pn. "Konkurs ekologiczny"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-15 12:18

Uchwała Nr 14/20/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2011r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-15 12:18

Uchwała Nr 15/21/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2010C Kiełpiny-Ostrowite w km 0+000+1+120"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 09:38

Uchwała Nr 16/22/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w prawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 09:49

Uchwała Nr 17/23/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 09:50

Uchwała Nr 17/24/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 09:51

Uchwała nr 19/25/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 08:41

Uchwała nr 19/26/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 08:41

Uchwała nr 20/27/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków o przyznanie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-01 11:20

Uchwała nr 22/28/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-01 11:22

Uchwała nr 23/29/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Przebudowa mostu Nr JNI 1016499 na rzece Ruziec wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2132 Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-18 13:53

Uchwała nr 24/30/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-18 13:53

Uchwała nr 25/31/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.07.2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 14:39

Uchwała nr 25/32/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.07.2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 14:40

Uchwała nr 25/33/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.07.2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 14:41

Uchwała nr 25/34/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.07.2011
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 14:42

Uchwała nr 25/35/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.07.2011
w sprawie nadania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Regulaminu Organizacyjnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 14:43

Uchwała nr 25/36/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21.07.2011
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 14:44

Uchwała nr 27/37/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 08:58

Uchwała nr 27/38/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 08:59

Uchwała nr 27/39/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:01

Uchwała nr 27/40/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:02

Uchwała nr 27/41/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:03

Uchwała nr 27/42/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:04

Uchwała nr 27/43/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. T dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:05

Uchwała nr 27/44/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:13

Uchwała nr 27/45/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:15

Uchwała nr 27/46/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie przekazania Powiatowemu Zakładowi Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu sprzętu stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:16

Uchwała nr 27/47/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie przekazania Powiatowemu Zakładowi Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu sprzętu stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:18

Uchwała nr 27/48/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie przekazania Starostwu Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu samochodu osobowego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:19

Uchwała nr 27/49/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawki za kilometr dla gmin z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za dowóz uczniów do szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:20

Uchwała nr 28/50/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
zmianiająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:21

Uchwała nr 28/51/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:30

Uchwała nr 28/52/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:37

Uchwała nr 28/53/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:38

Uchwała nr 28/54/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:38

Uchwała nr 28/55/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:41

Uchwała nr 29/56/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:42

Uchwała nr 29/57/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:43

Uchwała nr 29/58/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmianiająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:44

Uchwała nr 29/59/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:45

Uchwała nr 29/60/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-06 09:46

Uchwała nr 30/61/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:01

Uchwała nr 30/62/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:07

Uchwała nr 31/63/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisywania załączników do wniosku aplikacyjnego oraz do poświadczenia dokumentów za zgodność odpisu z orginałem.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:10

Uchwała nr 32/64/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Morgowo, Nowa Wieś, Piotrkowo, Rudaw, Świętosław gmina Ciechocin.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:11

Uchwała nr 32/65/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:12

Uchwała nr 33/66/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:13

Uchwała nr 34/67/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:14

Uchwała nr 34/68/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:15

Uchwała nr 34/69/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników kosultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2012 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:18

Uchwała nr 34/70/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:19

Uchwała nr 34/71/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:20

Uchwała nr 34/72/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-13 13:22

Uchwała nr 35/73/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych w 2011 r., z przeznaczeniem na adaptację części pomieszczeń budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem na całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą (Dom Dziecka).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:40

Uchwała nr 35/74/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę okien PCV i stolarki drzwiowej, z przeznaczeniem na adaptację części pomieszczeń budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem na całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą (Dom Dziecka).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:42

Uchwała nr 36/75/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim Panią Halinę Dąbrowską pełniącą funkcję asystenta koordynatora projektu "Szkoła sukcesu zawodowego Edycja II" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do przeprowadzenia zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:48

Uchwała nr 36/76/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Pana Grzegorza Różańskiego pełniącego funkcję koordynatora projektu "Szkoła sukcesu zawodowego Edycja II" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do przeprowadzenia zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:50

Uchwała nr 36/77/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:51

Uchwała nr 36/78/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:52

Uchwała nr 36/79/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:53

Uchwała nr 36/80/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu Pani Kingi Olejnik do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów przy wydatkowaniu subwencji oświatowej przeznaczonej na doposażenie nowo otwartych pomieszczeń dydaktycznych - sali gimnastycznej i rehabilitacyjnej w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:54

Uchwała nr 36/81/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zaopiniowania projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami stanowiącego część projektu "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:55

Uchwała nr 36/82/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:55

Uchwała nr 36/83/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-16 14:56

Uchwała nr 37/84/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę przez bank kredytu w wysokości 1 800 000 PLN na sfinansowanie inwestycji drogowych Powiatu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 14:27

Uchwała nr 37/85/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 14:42

Uchwała nr 37/86/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 14:44

Uchwała nr 37/88/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 14:46

Uchwała nr 38/88/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 14:48

Uchwała nr 39/89/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:05

Uchwała nr 39/90/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drugim przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 14:51

Uchwała nr 40/91/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:07

Uchwała nr 41/92/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:09

Uchwała nr 41/94/2011
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na "Dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG dla samochodów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego" na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:13

Uchwała nr 42/95/11
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:15

Uchwała nr 43/96/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie nakładów na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:18

Uchwała nr 44/97/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 stycznia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-30 15:20

Uchwała nr 45/98/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:49

Uchwała nr 45/99/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 11:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:49

Uchwała nr 45/100/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2012
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki, i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:50

Uchwała nr 45/101/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 11:31

Uchwała nr 45/102/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2012
W sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie przeglądów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jednostek podległych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 11:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:51

Uchwała nr 45/103/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2012
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków o przyznanie dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 11:33

Uchwała nr 46/104/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 lutego 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:58

Uchwała nr 47/105/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2012
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 13:12

Uchwała nr 47/106/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2012
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utzymania dróg".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:58

Uchwała nr 47/107/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2012
w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu do udziału w odbiorze końcowym robót realizowanych w ramach dotacji przyznanej z budżetu powiatu w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 13:44

Uchwała nr 47/108/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 marca 2012
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie remontu chodników i zjazdów z drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie (ul. 1-go Maja) w zakresie wymiany nawierzchni chodników i zjazdów.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 13:48

Uchwała nr 48/109/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 marca 2012
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 13:50

Uchwała nr 49/110/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 kwietnia 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 14:05

Uchwała nr 50/111/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 kwietnia 2012
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 14:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:48

Uchwała nr 50/112/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drodze rokowań, wysokość wadium oraz w sprawie komisji przetargowej
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 14:08

Uchwała nr 50/113/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drodze rokowań, wysokość wadium oraz w sprawie komisji przetargowej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 14:13

Uchwała nr 50/114/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 kwietnia 2012
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty wniosku o przyznanie dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 14:15

Uchwała nr 52/115/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 maja 2012
w sprawie oddania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dzierżawę, ustalenia ceny wywoławczej, ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-28 14:17

Uchwała nr 53/116/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 maja 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 08:59

Uchwała nr 53/117/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 maja 2012
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 14:38

Uchwała nr 54/118/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 06 czerwca 2012
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Pana Jarosława Zakrzewskiego do realizacji projektu pilotażowego p.n. "Twoja Kariera - Twój wybór".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 14:43

Uchwała nr 55/119/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 14:50

Uchwała nr 55/120/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 czerwca 2012
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drodze rokowań, wysokość wadium oraz w sprawie komisji przetargowej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 14:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 09:00

Uchwała nr 56/121/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 czerwca 2012
w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 15:04

Uchwała nr 57/122/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-05 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 09:00

Uchwała nr 57/123/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:38

Uchwała nr 57/124/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie uchwalenia Regulaninu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, gmina Zbójno

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:40

Uchwała nr 57/125/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wypowiedzenia Porozumienia dotyczącego powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:42

Uchwała nr 58/126/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 lipca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:43

Uchwała nr 59/127/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na staniowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:52

Uchwała nr 59/128/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 lipcaa 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:54

Uchwała nr 59/129/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:55

Uchwała nr 59/130/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawki za kilometr dla gmin z terenu, których realizowany jest dowóz uczniów do szkół specjalnych, dla  których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku szkolnym 2012-2013.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:57

Uchwała nr 60/131/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 14:58

Uchwała nr 60/132/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:09

Uchwała nr 60/133/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:10

Uchwała nr 60/134/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:15

Uchwała nr 60/135/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:16

Uchwała nr 60/136/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:17

Uchwała nr 61/137/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:18

Uchwała nr 61/138/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:19

Uchwała nr 62/139/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:20

Uchwała nr 62/140/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I Półrocze 2012 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:21

Uchwała nr 63/141/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:23

Uchwała nr 63/142/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:24

Uchwała nr 64/143/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 września 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2012.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 15:25

Uchwała nr 65/144/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 września 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:17

Uchwała nr 65/145/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 września 2012r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji procektu "Programu wspołpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-16 13:55

Uchwała Nr 65/146/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wypowiedzenia Porozumienia dotyczącego powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:30

Uchwała Nr 66/147/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:32

Uchwała Nr 67/148/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:38

Uchwała Nr 68/149/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pazarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:44

Uchwała Nr 69/150/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 08 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:48

Uchwała Nr 69/151/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 08:55

Uchwała Nr 69/152/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na rok 2013.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 09:00

Uchwała Nr 70/153/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 07:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 07:35

Uchwała Nr 70/154/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2013 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 07:38

Uchwała Nr 71/155/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 09:04

Uchwała nr 72/156/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2012r.
zmieniająca chwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 09:07

Uchwała nr 72/157/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 10:46

Uchwała nr 72/158/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie i obsługę przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 1336.782,00 PLN na spłatę planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2012 w kwocie 137.760,00 zł i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych - w kwocie 1.199.022,00 zł

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:00

Uchwała nr 72/159/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:05

Uchwała nr 73/160/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 grudnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:08

Uchwała nr 73/161/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 grudnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:11

Uchwała nr 74/162/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:13

Uchwała nr 74/163/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2021

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:18

Uchwała nr 74/164/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2013 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:24

Uchwała nr 74/165/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:28

Uchwała nr 74/166/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na "Dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG dla samochodów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego" na rok 2013.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:35

Uchwała nr 74/167/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzenień bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:42

Uchwała nr 75/168/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:46

Uchwała nr 75/169/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:49

Uchwała nr 76/170/12
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 11:55

Uchwała nr 77/171/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2013r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:11

Uchwała nr 77/172/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński, ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu "Szkoła sukcesu zawodowego III" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 12:19

Uchwała nr 77/173/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. T dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:21

Uchwała nr 77/174/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:27

Uchwała nr 77/175/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:30

Uchwała nr 78/176/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 lutego 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:34

Uchwała nr 79/177/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lutego 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:36

Uchwała nr 79/178/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lutego 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2012 -2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-01 12:40

Uchwała nr 80/179/13
z dnia 28 lutego 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 11:55

Uchwała nr 81/180/13
z dnia 15 marca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 12:02

Uchwała nr 81/181/13
z dnia 15 marca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2012-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-13 13:30

Uchwała nr 81/182/13
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dzierżawę na okres 3 lat.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 13:41

Uchwała nr 81/183/13
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania inwentaryzacji architektonicznej biurowca położonego w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu Tysiąclecia 25.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 14:06

Uchwała nr 81/184/13
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu, do zawarcia umów z wybranymi w przetargu firmami na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 14:12

Uchwała nr 81/185/13
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Pana Grzegorza Różańskiego pełniącego funkcję koordynatora projektu "Szkoła sukcesu zawodowego Edycja III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do przeprowadzenia zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 14:20

Uchwała nr 81/186/13
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim Panią Halinę Dąbrowską pełniącą funkcję asystenta koordynatora projektu "Szkoła sukcesu zawodowego Edycja III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" do przeprowadzenia zamówień dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 14:38

Uchwała nr 81/187/13
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie ustalenia planów naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolnych 2013/2014

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 14:42

Uchwała nr 82/188/13
z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 14:57

Uchwała nr 83/189/13
z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 15:16

Uchwała nr 83/190/13
z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 15:22

Uchwała nr 83/191/13
z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 15:27

Uchwała nr 84/192/13
z dnia 29 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-13 15:31

Uchwała Nr 84/193/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-14 08:26

Uchwała Nr 85/194/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 maja 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-14 10:11

Uchwała Nr 85/195/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 maja 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-14 11:27

Uchwała nr 88/196/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 13:05

Uchwała nr 88/197/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 17:02

Uchwała nr 89/198/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 lipca 2013r.
w sprawie zamiaru odwołania dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 17:14

Uchwała nr 91/199/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lipca 2013r.
zmieniająca uchwałą w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 17:20

Uchwała nr 91/200/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2013r.
zmieniająca uchwałę nr 89/198/2013 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zamiaru odwołania dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 17:25

Uchwała nr 92/201/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Winiarskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 92/202/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-12 17:44

Uchwała nr 93/203/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na "Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-27 10:37

Uchwała nr 93/204/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Likwidacja przełomów na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-27 10:42

Uchwała nr 93/205/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-27 10:48

Uchwała nr 93/206/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-27 10:52

Uchwała nr 93/207/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 10:56

Uchwała nr 94/208/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 11:00

Uchwała nr 94/209/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:22

Uchwała nr 94/210/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawki za kilometr dla gmin z terenu, których realizowany jest dowóz uczniów do szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku szkolnym 2013-2014.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 11:07

Uchwała nr 94/211/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie powiołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch mikrobusów 9-osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 11:10

Uchwała nr 94/212/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie powiołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę zewnętrznej windy do budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 11:13

Uchwała nr 94/213/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2013r.
w sprawie powiołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 11:15

Uchwała nr 96/214/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 września 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 11:42

Uchwała nr 96/215/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 września 2013r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 12:03

Uchwała nr 97/216/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 października 2013r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 12:25

Uchwała nr 98/217/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 października 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 13:06

Uchwała nr 98/218/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 października 2013r.
w sprawie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2013 r. nr WNK.IV.4131.21.2013 ZW.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 13:12

Uchwała nr 99/219/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu" w latach 2014-2016.

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 13:17

Uchwała nr 99/220/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2013-12-27 13:21

Uchwała nr 99/221/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przetrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:30

Uchwała nr 99/222/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 listopada 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:33

Uchwała nr 99/223/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:35

Uchwała nr 101/224/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:44

Uchwała nr 101/225/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2012-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:52

Uchwała nr 101/226/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu" w latach 2014-2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 20:58

Uchwała nr 102/227/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:07

Uchwała nr 102/228/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na "Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu" na rok 2014

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:10

Uchwała nr 102/229/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastuktury przestrzennej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:16

Uchwała nr 102/230/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali uzytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:20

Uchwała nr 102/231/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działaności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:25

Uchwała nr 102/232/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2013r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu" w latach 2014-2016

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:31

Uchwała nr 103/233/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2012-2020

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:42

Uchwała nr 103/234/13
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie sposobu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 21:46

Uchwała nr 104/235/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 stycznia 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego, budowlano wykonawczego dla budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-20 13:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-20 13:52

Uchwała nr 105/236/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2012-2020

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 13:57

Uchwała nr 105/237/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Pana Grzegorza Różańskiego do przeprowadzania zamówień do kwoty 14 000 euro dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie "Szkoła sukcesu zawodowego IV"

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 13:58

Uchwała nr 105/238/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim Panią Halinę Dąbrowską do przeprowadzania zamówień do kwoty 14 000 euro dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych i środków przewidzianych w projekcie "Szkoła sukcesu zawodowego IV"

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 14:00

Uchwała nr 105/239/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 14:01

Uchwała nr 106/240/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 14:02

Uchwała nr 107/241/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 14:04

Uchwała nr 107/242/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego, do zawarcia umowy na "Dostawę materiałów drogowych sukcesywnie według potrzeb bieżącego utrzymania dróg w 2014r."

 

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 14:05

Uchwała nr 107/243/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński, ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu "Szkoła sukcesu zawodowego IV" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2014-03-20 14:06

Uchwała nr 107/244/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Uchwała nr 107/245/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. T dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Uchwała nr 108/246/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie ogłoszenia otwarego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

Uchwała nr 108/247/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zarządzanie nieruchomościami - zasobem mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

Uchwała nr 109/248/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok

Uchwała nr 109/249/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 109/250/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu rolniczego: ciągnik specjalistyczny poletkowy, agregat uprawowo czynny (brona wirnikowa+siewnik), pług zawieszany obracalny, ładowacz czołowy, przyczepa, kosiarka rotacyjna, opryskiwacz, rozsiewacz nawozów, glebozgryzarka, agregat uprawowy bierny" realizowanego w ramach projektu "Szkoła sukcesu zawodowego IV" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetancji w regionach. Działania: 9.2. Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Uchwała nr 109/251/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na zakup i dostawę autobusu 24 miejscowego (23+1) przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Uchwała nr 109/252/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B (płatnych w 67% przez Powiat Golubsko-Dobrzyński) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński

Uchwała nr 110/253/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 marca 2014r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Uchwała nr 111/254/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 111/255/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020

Uchwała nr 111/256/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady ds. Zdrowia

Uchwała nr 111/257/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2014

Uchwała nr 112/258/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 maja 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 112/259/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 maja 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020

Uchwała nr 112/260/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 maja 2014r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Uchwała nr 112/261/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 maja 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę wyposażenia: pracowni energetyki odnawialnej i mechatroniki dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, realizowanego w ramach projektu "Szkoła sukcesu zawodowego IV" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Uchwała nr 113/262/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 maja 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu 24-26 miejscowego (w tym kierowca) przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Uchwała nr 113/263/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 maja 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Ciechocin w sprawie realizacji inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, na drodze powiatowej nr 2037 C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km od 2+680.

Uchwała nr 116/264/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 116/265/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 maja 2014r.
w sprawie powierzenia Panu Jarosławowi Kalińskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwała nr 117/266/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 czerwca 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadania pn. " Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2014-2015"

Uchwała nr 117/267/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 czerwca 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, na drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km od 2+680". 

Uchwała nr 118/268/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 czerwca 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Dostawa i montaż lamp oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowych na drogach Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

Uchwała nr 119/269/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/270/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/271/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/272/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/273/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/274/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/275/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/276/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/277/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/278/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/279/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/280/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 119/281/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 120/282/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 120/283/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Uchwała nr 120/284/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium 

Uchwała nr 120/285/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała nr 120/286/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Przebudowa mostów nr JNI 010164493 i JNI 01016494 na przepusty oraz drogi powiatowej nr 2115C

Uchwała nr 120/287/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Budowa chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

Uchwała nr 120/288/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 28/40/07 z dnia 19 lipca 2007r. zmienioną uchwałą Nr 34/72/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży słuzbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy

 

Uchwała nr 120/289/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 lipca 2014r.
zmieniająca uchwałę nr 119/271/14 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lipca br. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 121/290/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014

Uchwała nr 121/291/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020

 

Uchwała nr 121/292/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2014r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30000 euro i określenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych powyżej 30000 euro w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu i powiatowych jednostkach organizacyjnych

 

Uchwała nr 122/293/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2136C relacji Zbójno-Chrostkowo-Blinno odcinek drogi od km 0+000 do km 0+335,28 - gmina Zbójno.

Uchwała nr 122/294/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Zbójno  w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2136C relacji Zbójno-Chrostkowo-Blinno"

Uchwała nr 122/295/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 sierpnia 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uchwała nr 123/296/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 123/297/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2014r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok

Uchwała nr 123/298/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2014r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji

Uchwała nr 124/299/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 września 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 125/300/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 października 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 125/301/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 9 października 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. "Remont nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"

Uchwała nr 126/302/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2014r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 126/303/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie długoterinowego kredytu bankowego w kwocie 5 900 000,00 PLN dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego".

Uchwała nr 126/304/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Uchwała nr 126/305/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 października 2014r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium

Uchwała nr 127/306/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała nr 127/307/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2014r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do podpisania umowy na "Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu" na rok 2015.

Uchwała nr 127/308/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 listopada 2014r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2015 rok

Uchwała nr 128/309/14
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20844
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-13 10:51

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony