Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:17

UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:24

UCHWAŁA NR IV/23/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:30

UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:33

UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:41

UCHWAŁA RADY IV/26/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu na 2011 rok

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:48

UCHWAŁA NR IV/27/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do podpisania porozumienia z Powiatem Brodnickim o jednoczesnej realizacji zadania inwestycyjnego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-02-08 10:56

UCHWAŁA  NR V/28/11
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 11:32

UCHWAŁA NR V/29/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 11:38

UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 11:44

UCHWAŁA  NR VI/31/11
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 11:47

UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 13:27

UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 13:29

UCHWAŁA NR VI/34/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2011
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 13:35

UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2011-2020
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 13:40

UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy w roku 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 13:46

UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 13:56

UCHWAŁA NR VI/38/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 14:00

UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 14:08

UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 14:11

UCHWAŁA NR  VI/41/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-11 14:18

UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:34

UCHWAŁA NR VI/43/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości lokalowych  stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:38

UCHWAŁA NR VI/44/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 11:03

UCHWAŁA NR VI/45/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr II/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:41

UCHWAŁA NR  VII/46/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:47

UCHWAŁA Nr VII/47/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim a Gminą Miastem Golub-Dobrzyń
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:50

UCHWAŁA Nr VII/48/11
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko -Dobrzyńskiego na lata 2010-2012
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:53

UCHWAŁA Nr VII/49/11
RADY POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-04-12 08:57

UCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja  2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2010 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 11:42

UCHWAŁA  NR VIII/51/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 11:46

UCHWAŁA NR  VIII/52/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:18

UCHWAŁA  NR VIII/53/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2011

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:21

UCHWAŁA  NR  VIII/54/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2012


 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:26

UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:29

UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu z urzędu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:33

UCHWAŁA NR VIII/57/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:37

UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2011
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:41

UCHWAŁA  NR VIII/59/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast,Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-05-27 12:46

UCHWAŁA  NR IX/60/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011  rok

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-09 09:28

UCHWAŁA NR IX/61/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji w roku 2011  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-09 09:32

UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Golubiu-Dobrzyniu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-09 09:34

UCHWAŁA NR  X/63/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2020
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:02

UCHWAŁA  NR X/64/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011  rok

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:04

UCHWAŁA NR X/65/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2011
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:06

UCHWAŁA NR X/66/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: „Szansa na aktywną integrację.”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie  7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:08

UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,a następnie odstąpienia od jego usunięcia
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:11

UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:13

UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:16

UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  21 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:19

UCHWAŁA NR X/71/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:21

UCHWAŁA  NR X/72/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Zbójno
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-06-27 15:24

UCHWAŁA  NR XI/73/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 3  sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011  rok

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-08-09 14:58

U C H W A Ł A  Nr XI/74/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-08-09 15:00

UCHWAŁA  Nr XI/75/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-08-09 15:03

UCHWAŁA NR XI/76/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-08-09 15:05

UCHWAŁA NR XI/77/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-08-09 15:08


UCHWAŁA  NR XII/78/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011  rok

                                                                                                   

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:24

UCHWAŁA Nr XII/79/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:35

UCHWAŁA NR XII/80/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:39

UCHWAŁA Nr XII/81/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:44

UCHWAŁA Nr XII/82/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Szkoła sukcesu zawodowego Edycja II”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:48

UCHWAŁA Nr XII/83/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński


 

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:51

UCHWAŁA Nr XII/84/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 12:58

UCHWAŁA Nr XII/85/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 13:01

UCHWAŁA  Nr XII/86/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wystąpienia Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-06 13:07

UCHWAŁA  NR XIII/87/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 11 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011  rok 

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-18 14:25

UCHWAŁA Nr XIII/88/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-10-18 14:30

UCHWAŁA  NR XIV/89/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011  rok
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-11-04 13:08

UCHWAŁA  NR XIV/90/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 październik 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

 
 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-11-04 13:14

UCHWAŁA Nr XIV/91/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011– 2014
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-11-04 13:20

UCHWAŁA Nr XIV/92/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012


 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-11-04 13:25

 UCHWAŁA NR XV/93/2011
RADY
POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
 dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2011-12-07 10:04

UCHWAŁA Nr XV/94/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2011

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2011-12-07 10:08

UCHWAŁA Nr XV/95/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych będących własnością Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych najemców

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2011-12-07 10:11

UCHWAŁA Nr XV/96/2011
RADY  POWIATU  GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2011-12-07 10:15

UCHWAŁA NR XVI/97/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 10:52

UCHWAŁA Nr XVI/98/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 10:56

UCHWAŁA NR XVII/99/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok
 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 10:59

UCHWAŁA Nr XVII/100/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2012

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 11:04

UCHWAŁA Nr XVII/101/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Wielgiem, gmina Zbójno

 

 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 11:09

UCHWAŁA Nr XVII/102/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2012
 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 11:11

UCHWAŁA Nr XVII/103/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec działań zmierzających do zniesienia Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu
 

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2012-01-12 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70134
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-09 15:09

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877402
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony