Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

/pobierz/

 


KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
z dnia 29 października 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. zarejestrowanych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu

/pobierz.../


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 października 2010 r.
o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
/pobierz.../


INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu – Dobrzyniu o składzie, siedzibie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu – Dobrzyniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

/pobierz .../


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-13 10:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-22 16:26

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2010 r.

o składzie powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu
Adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, Biuro
 
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-08 11:45

Szanowni Państwo.

Informujemy, że na stronie internetowej PKW (wraz z informacją o tworzeniu komitetów) znajduje się:

 
Program ten pomaga w tworzeniu wydruków dokumentów składanych u Komisarza Wyborczego w Toruniu.
 
Adres do programu: http://ext.kbw.gov.pl/smd2010/
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-24 19:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-24 19:03

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO z dnia 23 września 2010 r.
Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXI/256/02 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie  okręgów wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

/pobierz/ 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 12:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 12:15

Wyjaśnienia o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
 

/pobierz/


Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

/pobierz/

Załączniki 1-8 (plik ZIP).


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-24 19:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-24 19:11
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania przez  komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
 
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według stanu na 31 grudnia 2009 r.
 
 


Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.,
 
 

Uchwała PKW w/s sposobu zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych wraz załącznikami.
 


 
 
Wyciągi Informacji PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego dla KW organizacji oraz KW wyborców wraz z załącznikami:
 
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.(Komitety Wyborcze Wyborców)
 
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.(Komitety Wyborcze Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych)
 
 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (sygn. ZPOW-703-41/10).
 
 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
 


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na 21 listopada 2010r.
 
 


 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-24 17:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-24 19:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-24 17:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-03 09:10

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12520629
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 10:19

Stopka strony