Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

MODYFIKACJA NR 3 TREŚCI SIWZ  ORSSiO.3421

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Bankową obsługę budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.”

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podst. art.38 ust.4,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007r  Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ  w następujący sposób :

  1. W dz. V SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków  w pkt 2.4 skreśla się zapis „……oraz posiadają siedzibę, oddział lub filię, Punkt Obsługi Klienta na terenie Miasta Golub-Dobrzyń umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.”
  2. W dz. V SIWZ ust2 otrzymuje brzmienie : „Przelewy złożone w formie papierowej do g. 12.00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu, „
  3. W zał. nr 2 Istotne Postanowienia Umowy  ust. 1 otrzymuje brzmienie :

     „1. Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy  do 20 czerwca 2014.”

Z uwagi na dokonane przez Zamawiającego modyfikacje SIWZ  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  przedłuża termin składania ofert do dnia 01.06.2010.

Oferty należy składać do dnia: 01 czerwca  2010 roku do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego:

Starostwo Powiatowe

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

(sekretariat: pokój nr 14)

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 01 czerwca  2010 roku, o godz. 10.05

w siedzibie zamawiającego:

Starostwo Powiatowe

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

(Pokój nr 17 – parter – sala posiedzeń Rady Powiatu)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-05-21 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 444
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-05-21 14:08

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12985056
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony