Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 21.01.2010r. zmieniające zarządzenie nr 15/09 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 2 z dnia 26.01.2010r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 3 z dnia 27.01.2010r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 4 z dnia 27.01.2010r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 5 z dnia 28.01.2010r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 6 z dnia 09.03.2010r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 7 z dnia 10.03.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 8 z dnia 15.03.2010r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Ogłoszenie z dnia 19.03.2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2010

Pobierz

Zarządzenie nr 9 z dnia 19.05.2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

Pobierz

Zarządzenie nr 10 z dnia 19.05.2010r. w sprawie powołania specjalisty do spraw profilaktycznych programów zdrowotnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

Pobierz

Zarządzenie nr 11 z dnia 29.06.2010r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 12 z dnia 30.06.2010r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego na kadencję 2010-2014

Pobierz

Zarządzenie nr 13 z dnia 15.07.2010r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 14 z dnia 30.07.2010r. w sprawie określenia wysokości stawki na pokrycie kosztów podgrzania wody użytkowej dostarczanej do lokali w budynku położonym przy ul. Plac Wolności 6 w Kowalewie Pomorskim

Pobierz

Zarządzenie nr 15 z dnia 30.07.2010r. w sprawie określenia wysokości stawki na pokrycie kosztów ogrzewania w budynku położonym przy ul. Plac Wolności 6 w Kowalewie Pomorskim

Pobierz

Zarządzenie nr 16 z dnia 19.08.2010 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 24/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

Pobierz

Zarządzenie nr 17 z dnia 19.08.2010 r.w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

Pobierz

Zarządzenie nr 18 z dnia 03.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Powiatowego planu dystrybucji tabletek jodu potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego"

Pobierz

Zarządzenie nr 19 z dnia 14.09.2010 r.w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa Kujawsko Pomorskiego.

Pobierz

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14.09.2010 o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu na okres do 31.07.2011 r. (kadencja 2007-2011).

Pobierz

Zarządzenie nr 21 z dnia 20.09.2010 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Radomin.

Pobierz

Zarządzenie nr 22 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad wykonywania działalności kontrolnej przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

Pobierz


Zarządzenie nr 23 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby
uczestników WTZw Kowalewie Pomorskim.

Pobierz

Zarządzenie nr 24 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz

Zarządzenie nr 25 z dnia 02.11.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu dla osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Pobierz

Zarządzenie nr 26 z dnia 3.12.2010 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2007-2011.

Pobierz

Zarządzenie nr 27 z dnia 23.12.2010 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Powiatowej do przeprowadzenia II etapu "I Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Pobierz

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-04-16 14:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-11 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5729
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:47

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112539
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony