Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer sprawy ORSsiO.3421-1/10

                                                                                                             Golub-Dobrzyń, 2010-03-18
 
 OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-1/10
Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń na odcinku ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu o dł. 1+460,74m, w km od 11+590,00 do 13+ 050,74
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9   01-518 Warszawa
Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
 
Punktacja przyznana ofercie ( kryterium :cena 100%) - 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące nie podlegające odrzuceniu oferty:
Oferta nr 1
 
STRABAG Sp. zo.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków     Punktacja – 96,82 pkt
 
Oferta nr 2
 
Konsorcjum firm
Lider- POL-DRÓG sp. zo.o
Ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk
 
Partner POL-DRÓG Lębork SA
Ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork     Punktacja – 96,41 pkt
 
Oferta nr 3
 
SKANSKA SA
Ul. Gen. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu
Ul. Bystra 7
61-366 Poznań      Punktacja – 100  pkt
 
 
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o. o
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 61.        Punktacja 69,68 pkt
 
 
Oferta nr 5
 
GEOBET Michał Wojsiat Spółka Jawna
10-687 Olsztyn
Stary Olsztyn 1/7        Punktacja 70,34 pkt
 
 
Oferta nr 6
 
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne MURABET
ul. Sokołowska 38
87-400 Golub-Dobrzyń    Punktacja 94,53
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-18 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2208
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-18 14:00

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13035710
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony