Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

  1. Prosimy o podanie poszczególnych rodzajów znaków pionowych wraz z ich ilościami (w kosztorysie ofertowym 30 szt.) występujących w przedmiotowym zadaniu.
Znaki pionowe o tarczach do 0.3m2 powierzchni pokryte folią odblaskową II generacji:
- A1 – 1szt,
- A2 – 1szt,
- A7 – 1szt,
- A12a – 1szt,
- B25 – 2szt,
- B27 – 2szt,
- B33 – 2szt,
- B34 – 2szt,
- B36 – 2szt,
- B42 – 2szt,
- C13/16 – 2szt,
- C13a – 2szt,
- D1 – 1szt,
- D2 – 1szt,
- D6 – 2szt,
- D6b – 2szt,
- D15 – 2szt,
- D42 – 1szt,
- D43 – 1szt.
 
  1. Prosimy o podanie bliższych danych oraz rysunku konstrukcyjnego poręczy zabezpieczających („strefa azylu”) – występujących w kosztorysie ofertowym w Elem.7. poz.4
Poręcze odpowiadają typowi U-12. Zainstalowanie poręczy wg wymogów specyfikacji WIOR i warunków producenta.
 
  1. Analizując pozycje kosztorysu oraz przedmiaru robót, wykonawca doszedł do wniosku, że we wszystkich podbudowach stabilizowanych cementem - oprócz podbudowy pod chodniki – występuje preparat jonowymienny – w ilości określonej w przedmiarze robót. Czy Zamawiający potwierdza powyższe?
Tak. Potwierdzamy.
 
  1. Zaobserwowano błędy arytmetyczne w zapisach działań i wyliczeniach ilości w wielu pozycjach, które to ilości są rozbieżne z ilościami do skosztorysowania (pogrubionym drukiem). Czy Zamawiający potwierdza ilości końcowe, podane tłustym drukiem?
Tak. Potwierdzamy. Wyjaśnienie w tej sprawie zostało zamieszczone we wcześniej udzielonych odpowiedziach na zapytania oraz ujęte w Modyfikacji SIWZ.
 
  1. Czy gruz z rozbiórki krawężników betonowych, który nie jest przewidziany do podbudowy, należy wywieźć i na jaką odległość.
Gruz z rozbiórki elementów betonowych nawierzchni został przewidziany do kruszenia i wbudowania w podbudowy. Koszt kruszarki i obsługi został odniesiony w poz 3, 4.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-15 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1850
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-15 14:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976179
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony