Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

ORSSiO.3421-1/2010                                                                              Golub-Dobrzyń 10.03.2010r.
 
 
Pytanie 1
 
 
W chwili obecnej posiadamy jako dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, polisę na kwotę 1.000.000,00 zł.
Czy aby spełnić warunek przedłożenia Zamawiającemu polisy OC na kwotę 3.000.000,00zł wystarczy załączyć do oferty przetargowej powyższą polisę wraz z Promesą wystawioną przez tego samego ubezpieczyciela na brakującą wartość ubezpieczenia OC?
Po rozstrzygnięciu przetargu i ewentualnym jego wygraniu przez nasza firmę dostarczymy polisę ubezpieczeniową opiewająca na kwotę 3.000.000,00 zł 
 
Odp.
 
TAK, 
Zgodnie z § 1 ust.1 pkt.10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane : zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
(Także wyrok KIO/UZP 697/08 z dnia 24 lipca 2008r.).
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-10 12:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-10 12:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1472
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-10 12:36

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony