Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający załączył oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają uprawnienia – w szczególności osoby wskazane w wykazie osób- proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca sam ma stworzyć taki wykaz osób i czy spełnieniem wymagań zamawiającego będzie 1 osoba jako kierownik budowy i 1 osoba jako kierownik robót?

Odp :
TAK wykonawca dołącza do oświadczenia (zał. nr 5 SIWZ)
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
1 osoba jako kierownik – tak , kierownicy robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z określonych branż lub 1 osoba posiadająca wszystkie uprawnienia.
 
 
Pytanie 2
 
W SIWZ nie ma szczególnych informacji odnośnie formy opisania opakowania (koperty)
Proszę o wyjaśnienie.
Odp :
Zamawiający dokona w tym zakresie modyfikacji treści SIWZ w trybie  art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych
Treść będzie następująca :
 
Ofertę należy zaadresować i opisać jak poniżej :
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
„Oferta. Przebudowa drogi powiatowej nr 2115C Wrocki- Golub- Dobrzyń na odcinku ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu. Nie otwierać przed dniem 18.03.2010 r g.10.05"
 
 
Pytanie 3
 
Prosimy o informacje czy rozliczenie jest ryczałtowe?
 
Odp. Tak
 
 
Jan Kuźmiński
Wicestarosta
 
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-03 18:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1724
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-03 18:17

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony