Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol Jednostka kontrolowana/Termin przeprowadzenia kontroli Temat kontroli  Odpowiedź Urzędu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy WFB.III.0933-2/09 Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu / 15.01.2009r.-30.01.2009r. Sprawdzenie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, w okresie od 01.07.2008r.-31.12.2008r. FN 3013/61/09
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek I   Protokół niedostępny  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu / 15.06.2009r.-19.06.2009r. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków i odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku TK z dnia 24.06.2008r. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4. Prawidłowość wystawienia zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  
Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu UKS0492/W3B/42/42/09/24/023 Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu / 22.07.2009r.-31.08.2009r. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2008r.  
Wydział Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Protokół niedostępny Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu / 16.11.2009r.-20.11.2009r. Ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania w 2008 roku przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych wg algorytmu na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z póź.zm.)  

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-03 12:36
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-02-15 12:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19134
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-03 12:35

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989017
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony