Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol Jednostka kontrolowana/Termin przeprowadzenia kontroli Temat kontroli  Odpowiedź Urzędu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy WFB.III.0932-7/08

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu /07.04.2008r.-25.04.2008r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. FN 3013/122/08
Oddział Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu         
 
Protokół nie jest dostępny
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu /18.12.2008r. Ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania w 2007 roku przez Samorząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego środków PFRON przekazanych w ramach programu pn."Wyrównywanie różnic między regionami", z uwzględnieniem celowości i gospodarności zakresu realizowanych zadań z treścią zawartych umów.  

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-07-03 12:26
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-02-15 11:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16525
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-03 12:26

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989622
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony