Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XLIX/236/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2010-2012

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-20 08:37

UCHWAŁA NR XLIX/237/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie oddania hołdu walczącym o wolną Polskę,  w szczególności tym, którzy przyczynili się do powrotu Golubia do macierzy

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-01-20 08:44

Uchwała nr L/238/10
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie budżetu na 2010 rok.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-09 11:25

UCHWAŁA  NR L/239/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z  dnia 26 stycznia 2010 r.
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku  za  2009  rok.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-09 11:51

UCHWAŁA NR L/240/10   
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-09 11:53

UCHWAŁA NR L/241/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-09 11:56

UCHWAŁA  NR  LI/242/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  10 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-16 10:22

UCHWAŁA NR LI/243/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko -Dobrzyńskiego na lata 2010-2012.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-18 10:55

UCHWAŁA NR LI/244/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-16 10:31

UCHWAŁA NR LI/245/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w Spółce Szpital Powiatowy Spółka z o.o.w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-02-16 10:34

UCHWAŁA  NR  LII/246/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-13 15:15

UCHWAŁA NR LII/247/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie procedury wyboru banku na obsługę bankową budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i jego jednostek organizacyjnych.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-13 15:20

UCHWAŁA NR LII/248/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem budżetu na rok 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-13 15:27

UCHWAŁA NR LII/249/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-13 15:31

UCHWAŁA NR LII/250/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2009

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:44

UCHWAŁA NR LII/251/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-19 13:32

UCHWAŁA NR LII/252/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-19 13:50

UCHWAŁA NR LII/253/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:49

UCHWAŁA NR LII/254/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2009

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-19 14:02

UCHWAŁA NR LII/255/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2009

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:46

UCHWAŁA NR LII/256/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącej Powiatowego Rynku Pracy w roku 2009

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-20 12:55

UCHWAŁA NR LII/257/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-19 14:32

UCHWAŁA NR LIII/258/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia upamiętniającego tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-04-20 11:30

UCHWAŁA NR  LIV/259/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2009 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu z tego tytułu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-05-11 11:48

UCHWAŁA NR LIV/260/10
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-05-11 11:52

UCHWAŁA  NR  LIV/261/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia  30 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-05-11 11:56

UCHWAŁA NR LIV/262/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-05-11 12:01

UCHWAŁA NR LV/263/10
RADY POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: „Szansa na aktywną integrację.”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie  7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 11:42

UCHWAŁA NR LV/264/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu pod nazwą: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim – kontynuacja” w partnerstwie z gminami wchodzącymi skład Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 11:48

UCHWAŁA NR LV/265/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 11:56

UCHWAŁA NR LV/266/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na rok 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 12:01

UCHWAŁA  NR  LV/267/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 12:04

UCHWAŁA NR LV/268/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Radomin

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 12:19

UCHWAŁA NR LV/269/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Szkoła sukcesu zawodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 12:17

UCHWAŁA NR LV/270/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-18 10:59

UCHWAŁA NR LV/271/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych      w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-06-11 12:26

UCHWAŁA  NR LVI/272/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 lipca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010  

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-07-22 14:37

UCHWAŁA NR LVI/273/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-07-22 14:43

UCHWAŁA  NR LVII/274/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-02 09:51

UCHWAŁA NR LVII/275/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-09-06 13:08

UCHWAŁA Nr LVII/276/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgiem

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-09-06 13:20

UCHWAŁA NR LVIII/277/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 11 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia woli budowy nowej bazy dydaktycznej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-09-14 11:40

UCHWAŁA NR LIX/278/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie skargi Pani Oliwii Magdaleny Incarbone na dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-08 14:16

UCHWAŁA NR LIX/279/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-08 14:22

UCHWAŁA NR LIX/280/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2010 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Golubsko -Dobrzyńskiego na lata 2010-2012

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-08 14:29

UCHWAŁA Nr LIX/281/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-08 14:39

UCHWAŁA  NR LIX/282/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-08 14:44

UCHWAŁA NR LIX/283/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie skargi Pani Oliwii Magdaleny Incarbone na dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-08 14:48

UCHWAŁA NR LX/284/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 6 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-10-12 11:50

UCHWAŁA NR LXI/285/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-09 13:27

UCHWAŁA NR LXI/286/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-09 14:28

UCHWAŁA NR LXI/287/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych będących własnością Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych najemców
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-09 14:31

UCHWAŁA NR LXI/288/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia  warunków  udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-09 14:35

UCHWAŁA NR LXI/289/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR LXI/290/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie skargi Włodzimierza Drzewoszewskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-09 14:42

UCHWAŁA Nr LXI/291/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgiem oraz udzielenia odpowiedzi Najwyższej Izbie Kontroli
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-09 15:19
 • zmodyfikował: Joanna Brzozowska
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 12:30

UCHWAŁA NR LXII/292/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2010-11-15 12:46

UCHWAŁA NR I/1/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:30

UCHWAŁA NR I/2/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:32

UCHWAŁA NR I/3/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:42

UCHWAŁA NR I/4/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:43

UCHWAŁA NR I/5/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:45

UCHWAŁA NR I/6/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:47

UCHWAŁA NR II/7/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:50

UCHWAŁA  NR II/8/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010  r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:53

UCHWAŁA NR II/9/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz ich liczebności
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:57

UCHWAŁA NR II/10/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 10:59

UCHWAŁA NR II/11/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu - Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:01

UCHWAŁA NR II/12/10
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie 
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:03


UCHWAŁA NR II/13/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków Zarządu oraz przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:05

UCHWAŁA  NR III/14/10
RADY  POWIATU  GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010  r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:09

UCHWAŁA NR III/15/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz ich liczebności
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:15

UCHWAŁA NR III/16/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:18

UCHWAŁA NR III/17/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:20

UCHWAŁA NR III/18/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:23

UCHWAŁA NR III/19/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:27

UCHWAŁA NR III/20/10
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r. 
w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów
 


 

 • opublikował: Joanna Brzozowska
  data publikacji: 2011-01-18 11:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67960
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-08-10 12:10

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12870332
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 15:15

Stopka strony