Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Nr ORSsiO.3421-17/09
                                                                                                         Golub-Dobrzyń, 2009-12-23
 
 
 
OGŁOSZENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
dot.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Nr sprawy: Nr ORSsiO.3421-17/09
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji w I części zamówieniamateriały biurowe, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.W. Redis
Janicka Kantorski sp. j.
87-100 Toruń
ul. Polna 124/126
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo.
Kryterium oceny wyboru oferty : cena 100%
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji w II części zamówieniamateriały eksploatacyjne, komputerowe najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
WIREX BIS TOMASZ WIRECKI
Ul. Zagórska 186
28-346 Kielce
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo.
Kryterium oceny wyboru oferty : cena 100%
 
2. W postępowaniu złożono następujące oferty:
 

Lp.
Nazwa i adres oferenta
Liczba
otrzymanych punktów
1
PHU PLUS
Wojciech Chojnacki
ul. Warszawska 10/12
87-100 Toruń
 
 I cz. --------
 
 II cz. 92.72 pkt
2
 
PHU UNITED
Ul. Kusocińskiego 3
87-100 Toruń
 
 I cz. 87.51 pkt
 
 II cz. 65.54 pkt
 
3
Jet-printer sp. z o. o.
Al. Krakowska 213
02-180Warszawa
 I cz. --------
 
 II cz. 78.76 pkt
 
4
 
MULTI spółka jawna B. Grzybowska T. Siekierski
87-300 Brodnica
ul. Strzelecka 6
 
 
I cz. 89.54 pkt
 
II cz. 80.14 pkt
 
 
5
 
FHU „GRAWIT”
43-430 Skoczów
ul. Górny Bór 5
 I cz. ----------
 
 II cz. 39.75 pkt
 
 
6
 
PPHU ‘WIREX”
ul. Zagórska 186
28-346 Kielce
 I cz.-----------
 
 II cz. 100 pkt
 
 
7
 
BIURO PLUS sp. j.
ul. Broniewskiego
18-22
87-100 Toruń
 I cz. 94.04 pkt
 
 II cz. 69.77 pkt
 
 
8
 
 
PW Redis
Janicka Kantorski sp.j.
ul. Polna 124/126
87-100 Toruń
 
 I cz. 100 pkt
 
 II cz. 38.92 pkt
 
 
9
 
 
Partner XXI sp.j.
ul. Szosa Lubicka 22
87-100 Toruń
 I cz. 93.90 pkt
 
 II cz. 75.32 pkt
 
10
 
„NEO- SYSTEM”
87-300 Brodnica
ul. Podgórna 80 b
 I cz. 97.59 pkt
 
 II cz. 83.32 pkt
 
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-23 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2105
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-23 12:29

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12960992
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony