Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

ORSiO.3421-15/09                                              Golub-Dobrzyń, 2009-10-28
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Z PRZEZNACZENIEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.
Nr sprawy: ORSiO.3421-15/09                                                                       
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :
Część I MEBLE
 
     STALDREW
      M.Czwarnok, G Woźniak-
      Głażewska sp. j.
      Ostrów Kania 21 A
      05-311 Dębe Wielkie
 
Cena ofertowa brutto:
 
   119 348,94 zł. gwarancja 36 miesięcy
   
   50 pkt.( gwarancja)+ 44,56 (cena)  = 94,56 pkt.
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest spośród prawidłowo złożonych ofert najkorzystniejsza.
Część II POMOCE DYDAKTYCZNE
 
      PHPU ZUBER
      50-047 Wrocław
      ul. Pl. Legionów 8
 
Cena ofertowa brutto:
 
38.991,20 zł
44,24 pkt (cena)+ 100 (50 pkt. tablice +50pkt.projektor)- gwarancja, w tym także na lampy do projektora = 144,24 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest spośród prawidłowozłożonych ofert najkorzystniejsza.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Działając na podst. art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Zamawiający podaje niżej wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

NR
OFERTY
NAZWA /ADRES WYKONAWCY
ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW
1
 
 
 
 
 
              PJS Piotr Stachowicz
      ul. Piotrkowska 276
      90-361 Łódź
 
 
Cz.I Nie dotyczy
 
 
Cz.II
50 pkt + 62,5 pkt ( 50 + 12,5pkt) = 112,5 pkt
 
 
2.
 
     CEZAS –Toruń sp. z o. o 
      ul. Poznańska 168
      87-100 Toruń
 
 
Cz.I
50 pkt + 43.53 pkt = 93,53 pkt.
 
 
Cz.II
Nie dotyczy
 
3
    
      OŚWIATA” sp. z o. o.
      ul. Mińska 67
      03-828 Warszawa
 
 
Cz.I
50 pkt + 40.44 = 90,44 pkt.
 
Cz.II
39,49 pkt + 62,5pkt ( 50 +12,5) = 101,99 pkt
 
4
   
     „METALBIT
     Andrzej Kończyk
     ul. Zwycięzców 26
     78- 460 Barwice
 
 
Cz.I
50 pkt + 50 pkt.= 100 pkt
 _____________________
 
Cz.II
Nie dotyczy
 
5
  
      PHPU ZUBER
      50-047 Wrocław
      ul. Pl. Legionów 8
 
Cz.I
Nie dotyczy
___________________
Cz.II
44,24 pkt + 100 (50 +50) = 144,24 pkt.
 
6
 
   Zakład Handlowo-Usługowy
    „OMNIBUS”
   ul. Łagiewnicka 301
         91-509 Łódź
 
Cz.I
50 pkt. + 42,79 pkt. + 92,79 pkt.
 
Cz.II
45.85 + 62,5 ( 50+12,5 ) = 108,35 pkt.
 
7
„CENTRUM SEDNO”
   Sp. z o.o.
 75-100 Koszalin
 ul. Powstańców WLKP. 21-23
 
 
Cz.I
25 pkt + 42,99 = 67,99 pkt.
 
Cz. II
Nie dotyczy
 
8
    
      UNIKAT sp. j.
      P. Kasprzak K.         
      Moellenbrock
      ul. Dobrepole 38
      61-324 Poznań
 
 
Cz.I
50 pkt + 35,86 pkt = 85,86 pkt.
____________________
Cz.II
 
Nie dotyczy
 
9
 
      STALDREW
      M.Czwarnok, G Woźniak-
      Głażewska sp. j.
      Ostrów Kania 21 A
      05-311 Dębe Wielkie
 
 
Cz.I
50 pkt.+ 44,56 = 94,56 pkt.
_____________________
 
Cz.II
39,79 pkt. + 100 pkt (50 +50 ) = 139,79 pkt.
 
10
 
       CEZAS sp. z o.o.
       15-751 Białystok
        Aleja Solidarności 15
 
 
Cz.I
50 pkt + 31,97 pkt = 81,97 pkt.
 
Cz.II
42,24 pkt.+ 100 ( 50 +50) = 142,24 pkt
 
 
 
11
 
     
ProAUDIO-AVT sp. z o.o.
      ul. Stalowa 80
      53-440 Wrocław
 
 
 
Cz.I
Nie dotyczy
____________________         
 
Cz.II
49,33 pkt + 75 pkt ( 25 +50) =124,33 pkt.
 
 
12
 
Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o. o
48-300 NYSA, ul. Słowiańska 7
 
 
Cz.I
50 pkt. + 44,52 pkt = 94,52 pkt.
 
Cz.II
42.20 pkt + 100 ( 50 +50 ) =142,20 pkt
 
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-10-29 20:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-29 20:13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-10-29 20:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-29 20:15

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony