Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-4/09.
Nazwa zadania: Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu-Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. PTTK 28.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-03-12 10:43

Pytanie

 
W przedmiarze robót poz.19dział 4- Ogrodzenie ujęta jest poz. katalogowa KNR2 02 1801-02.
Jest to pozycja obejmująca szalowanie cokołu, a nie fundamentu pod cokół.
Z opisu robót wynika, że należy wykonać wykop o szer. 1,45m, w którym będzie posadowiony fundament pod cokół ogrodzenia.
Fundament ma być dwustronnie zaizolowany.
Wobec czego poz.19 przedmiaru robót nie zawiera wszystkich elementów składowych wykonania takiego fundamentu( szalowanie).
Pozycja obejmującą tego typu robotę jest KNR 202 0206 01 i KNR 202 0206 05 proponujemy zastąpienie pozycji występującej w przedmiarze, pozycjami zaproponowanymi przez nas lub innymi obejmującymi prawidłowy przebieg prac przy wykonywaniu takiego elementu robót.
 
Odpowiedź 
 
Szalowanie nie jest przedmiotem oferty.
W ofercie należy podać cenę elementu będącego przedmiotem odbioru wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-03-12 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2314
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-03-12 10:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13042936
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony