Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 7.01.2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu przygotowującego obchody X-lecia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Zarządzenie nr 2 z dnia 12.01.2009r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
Zarządzenie nr 3 z dnia 14.01.2009r. w sprawie odbywania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
Zarządzenie nr 4 z dnia 14.01.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie nr 5 z dnia 05.02.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
Zarządzenie nr 6 z dnia 12.02.2009r. zmieniające zarządzenie nr 31/2006 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
Zarządzenie nr 7 z dnia 13.02.2009r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100KM
Zarządzenie nr 8 z dnia 16.03.2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu w 2009r.
Zarządzenie nr 9 z dnia 17.03.2009r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarządzenie nr 10 z dnia 01.06.2009r. w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
Zarządzenie nr 11 z dnia 01.06.2009r. w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej.
Zarządzenie nr 12 z dnia 05.06.2009r. w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie nr 13 z dnia 24.06.2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 6/99 z dnia 15 czerwca 1999r. dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
Zarządzenie nr 14 z dnia 24.06.2009r. w sprawie powołania specjalisty ds. ekoenergetyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Zarządzenie nr 15 z dnia 16.06.2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
Zarządzenie nr 16 z dnia 23.06.2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarządzenie nr 17 z dnia 10.07.2009r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji postępowania w przypadku zalania lub zatopienia pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg".
Zarządzenie nr 18 z dnia 01.10.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Zarządzenie nr 19 z dnia 11.08.2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarządzenie nr 20 z dnia 18.08.2009r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej - gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansoso-księgowych.
Zarządzenie nr 21 z dnia 01.09.2009r. zmieniające zarządzenie nr 9/2009 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarządzenie nr 22 z dnia 01.10.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się na terenie powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Zarządzenie nr 23 z dnia 12.10.2009r. zmieniające zarządzenie nr 15/09 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarządzenie nr 24 z dnia 07.12.2009r. w sprawie planu kont dla budżetu powiatu oraz zakładowego planu kont jednostki.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-08-03 08:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6404
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:47

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112557
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony