Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                             Golub-Dobrzyń, 25.02.2009r.

 
ORiSO. 3421-4/09
 
MODYFIKACJA
 
 Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu - Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul PTTK 28.
wprowadza się zmianę w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - projekt umowy, usuwa się § 10 ust.1 i 2 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,I zmienia się numerację kolejnych paragrafów.
 
 
Poniżej poprawiony projekt umowy.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-02-25 11:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-25 11:31
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-02-25 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1685
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-02-25 11:32

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989018
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony