Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Dostawa samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100 KM z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź

Nie.
Z  treści Ogłoszenia, Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i projektu umowy wynika termin – do 30 dni od daty podpisania umowy.

Wicestarosta
Jan Kuźmiński

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-18 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-18 09:52

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

OR.SsiO 3421- 2/09                                                                

Działając na podst.art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100 KM z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.”
Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.02.2009r.

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-23 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-23 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-02-23 14:24

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965228
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony